Home » Słowniczek » Pływak Publiczny

Pływak Publiczny

Publiczny obrót, zwany również wolnym obrotem, reprezentuje część akcji spółki, które są notowane na rynku i dostępne do obrotu. W transakcjach dla laików reprezentuje liczbę akcji dostępnych do kupna i sprzedaży przez inwestorów.

Liczbę oblicza się, odejmując wszelkie ograniczone akcje od liczby wyemitowanych akcji spółki. Akcje ograniczone mogą obejmować akcje niedostępne w obrocie z powodu okresu blokady, akcje posiadane przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych lub akcje posiadane w księgach własnych firmy, takie jak akcje skarbowe.

Kiedy inwestorzy mówią o „pływających akcjach”, odnoszą się do procesu notowania spółki na giełdzie, czyli upublicznienia spółki.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.