Home » Słowniczek » Uśrednianie w Dół

Uśrednianie w Dół

Jeśli trader kupuje dodatkowe akcje amortyzującego aktywa, które wcześniej kupił po wyższej cenie, oznacza to, że uśrednia się w dół.

Kupując dodatkowe ilości tej samej akcji po obniżonej cenie, kupujący obniża średnią cenę, jaką zapłacił za te akcje w swoim portfelu, stąd nazwa. Na przykład, jeśli inwestor kupuje 1000 akcji po cenie początkowej i kupuje kolejne 1000 akcji po spadku ceny, średnia cena wszystkich 2000 akcji spada.

Strategia ta jest podobna do popularnej strategii uśredniania kosztu dolara (DAC), która polega na inwestowaniu w te same akcje w podobnych odstępach czasu, niezależnie od tego, czy w międzyczasie cena tych akcji wzrosła czy spadła.

Tak jak w przypadku każdej innej strategii, uśrednianie w dół ma swoje zalety i wady, a także okresy, kiedy lepiej stosować strategię, a kiedy należy jej unikać.

Podając inny przykład, jeśli cena akcji wzrośnie po uśrednieniu przez inwestora, oznacza to, że z powodzeniem zastosowałby strategię i osiągnąłby zysk. Z drugiej strony, jeśli cena nadal spada po uśrednieniu w dół, inwestor podniósłby zakład na przegrywającą inwestycję.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.