Home » Słowniczek » Targ Niedźwiedzi

Targ Niedźwiedzi

Bessy lub bess run oznacza okres, w którym ceny papierów wartościowych lub aktywów tracą na wartości. Istnieje kilka przyczyn bessy, z których najczęstsze to napięcia geopolityczne, spowolnienie gospodarcze, pandemie i inne.

Ogólnie rzecz biorąc, bessa ma miejsce, gdy szerszy indeks rynkowy spada o co najmniej 20% od ostatniego szczytu. Zarówno szersze rynki, takie jak S&P 500, jak i pojedyncze papiery wartościowe mogą wejść na rynek bessy.

Chociaż 20% jest wspólnym progiem, indeksy i akcje zwykle spadają znacznie bardziej niż ten poziom w dłuższym okresie czasu. Podczas gdy bessy generalnie mają tendencję do spadków, często zdarza się, że podczas bessy obserwuje się kilka „wzrostów ulg”, co prowadzi do tymczasowego odbicia cen.

Gdy papiery wartościowe osiągną dno na rynku bessy, inwestorzy zaczynają kupować je po bardziej przystępnych cenach, co zwykle oznacza koniec bessy i początek hossy. Podczas bessy, prawie wszystkie papiery wartościowe na tym rynku tracą na wartości, pomimo doniesień o pozytywnych wiadomościach i osiągnięciach ze względu na niskie zaufanie inwestorów.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.