Home » Słowniczek » Rynek Byka

Rynek Byka

Kiedy wartość aktywów lub papierów wartościowych rośnie z czasem, oznacza to, że rynek jest obecnie w fazie hossy. Rynki hossy zwykle występują, gdy gospodarka kwitnie i gdy bezrobocie spada.

Chociaż nie ma jasnych wskaźników definiujących rynek byka, uważa się, że rynek jest na terytorium byka, gdy cena wzrośnie o co najmniej 20% od ostatniego dołka, co wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego. Jest to dokładne przeciwieństwo bessy, która sugeruje spadek ceny o co najmniej 20% w stosunku do ostatniego maksimum.

Terminy byka i niedźwiedzia są najczęściej kojarzone z rynkiem akcji, jednak mogą również odnosić się do poszczególnych papierów wartościowych i innych rynków, w tym walut, obligacji i nieruchomości.

Jedną z kluczowych cech hossy jest rosnące zaufanie inwestorów. Po rozpoczęciu hossy i wzroście cen papierów wartościowych inwestorzy są optymistycznie nastawieni do kontynuacji trendu wzrostowego, więc kupują więcej. W rezultacie wzmożona aktywność zakupowa jeszcze bardziej podnosi ceny akcji ze względu na prawo popytu i podaży.

Ponadto firmy prawdopodobnie będą inwestować więcej we wzrost i rozwój biznesu w okresie hossy, co jest kolejną powszechną cechą tego okresu.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.