Home » Słowniczek » Amerykański kwit depozytowy (ADR)

Amerykański Kwit Depozytowy (ADR)

Amerykański kwit depozytowy (ADR) odnosi się do akcji wyemitowanych przez bank, który reprezentuje papiery wartościowe spółki zagranicznej. Certyfikat umożliwia inwestorom z USA inwestowanie w spółki spoza USA na lokalnych giełdach.

Mówiąc prościej, ADRy zostały stworzone, aby umożliwić amerykańskim inwestorom łatwe kupowanie akcji zagranicznych spółek. Pokwitowanie przedstawia akcje spółki spoza USA należącej do banku na lokalnej giełdzie. Inwestorzy mogą uzyskać dostęp do ADRów za pośrednictwem głównych giełd papierów wartościowych, takich jak NYSE lub NASDAQ, lub handlować nimi bez recepty (OTC). ADRy notowane na giełdzie można kupować, sprzedawać i posiadać tak samo jak akcje zwykłe spółek amerykańskich.

ADR-y mogą być sponsorowane i niesponsorowane. Sponsorowany ADR jest wystawiany przez bank lub brokera w imieniu firmy spoza USA, która zazwyczaj pokrywa koszty emisji i przejmuje kontrolę nad ADR, podczas gdy bank odpowiada za transakcje z inwestorami.

Z drugiej strony, niesponsorowane ADR-y są również wystawiane przez bank, chociaż nie są one bezpośrednio związane z zagraniczną firmą. Dlatego czasami może istnieć wiele niesponsorowanych ADR-ów tej samej firmy spoza USA, wystawionych przez różne amerykańskie banki.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.