Home » Słowniczek » Beta

Beta

Beta to termin, który mierzy zmienność papieru wartościowego w stosunku do szerszego rynku, a także pozwala zrozumieć ryzyko związane z daną akcją. Szerszy rynek ma beta 1, co oznacza, że akcje, które mają beta więcej niż 1, są bardziej niestabilne niż szerszy rynek.

Na przykład, jeśli akcje mają beta 1,2, oznacza to zasadniczo, że te akcje są o 20% bardziej zmienne niż na szerszym rynku. Jeśli akcje mają beta 1, oznacza to, że akcje mają taką samą zmienność jak rynek. Beta jest zwykle obliczana przez regresję procentowej zmiany cen akcji w stosunku do procentowej zmiany na szerszym rynku.

Beta jest jednym z kluczowych elementów modelu ceny aktywów kapitałowych (CAPM), który mierzy zwrot z papieru wartościowego. Obliczając beta akcji, inwestorzy i analitycy mogą mierzyć zmienność i systematyczne ryzyko tych akcji. Jeśli akcje mają pozytywną wartość beta, sugeruje to, że akcje mają tendencję do tendencji w tym samym kierunku, co rynek i odwrotnie.

Zgodnie z ogólną zasadą, akcje defensywne mają niską wartość beta CAPM, podczas gdy spółki cykliczne i wzrostowe zwykle mają wysoką wartość beta CAPM.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.