Home » Słowniczek » Regulatory

Regulatory

Regulatorzy odnoszą się do agencji rządowych, które regulują rynki kapitałowe i firmy. W Stanach Zjednoczonych istnieje szereg indywidualnych organów regulacyjnych z ich odpowiednimi obowiązkami. Chociaż agencje te działają niezależnie od siebie, mają podobne cele.

Innymi słowy, rolą regulatorów finansowych jest upewnienie się, że firmy, organizacje i giełdy działają zgodnie z ustalonymi regulacjami finansowymi i prawem. Regulacja rynków finansowych reprezentuje jedną z trzech kategorii prawnych, które składają się na prawo finansowe, a dwie pozostałe to orzecznictwo i praktyki rynkowe.

Niektóre z kluczowych obowiązków regulatorów finansowych obejmują utrzymanie zaufania do systemu finansowego, ochronę stabilności finansowej i zapewnienie ochrony konsumentów. Jednym z obowiązków organów nadzoru finansowego jest dostarczanie konsumentom informacji w celu ochrony ich przed nielegalną działalnością.

Jednym z największych regulatorów jest Rada Rezerwy Federalnej (FRB) w Stanach Zjednoczonych. Rada Rezerwy Federalnej, lub po prostu Fed, jest organem regulacyjnym, który ma bezpośredni wpływ na pieniądze, płynność i szersze warunki kredytowania.

Fed odpowiada również za wdrażanie różnych strategii polityki pieniężnej w oparciu o warunki rynkowe. Jednym z głównych narzędzi do osiągnięcia tego celu są operacje otwartego rynku, w tym kupno i sprzedaż papierów wartościowych, takich jak papiery skarbowe USA i papiery agencji federalnej.

W Wielkiej Brytanii Financial Conduct Authority (FCA) reguluje branżę usług finansowych.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.