Home » Słowniczek » DSPP

DSPP

Plan bezpośredniego zakupu akcji (DSPP) odnosi się do planu, który pozwala inwestorom kupować akcje bezpośrednio od firmy, zamiast korzystać z usług brokera. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy kupują akcje za pośrednictwem firm maklerskich, takich jak platformy inwestycyjne lub banki, w których brokerzy ci służą jako pośrednicy między inwestorem a spółką będącą właścicielem akcji.

Niektóre firmy, które oferują te plany, udostępniają je bezpośrednio inwestorom detalicznym, podczas gdy inne zatrudniają agentów transferowych do zarządzania inwestycjami DRPP. Ponadto dostawcy DSPP zazwyczaj mają niskie opłaty i czasami pozwalają inwestorom na zakup akcji po obniżonej cenie.

Należy zauważyć, że nie wszystkie firmy zapewniają DSPP i programy te mogą czasami nosić określone ograniczenia, które pozwalają inwestorom na zakup akcji tylko w określonych okresach. Co więcej, w ostatnich latach plany stały się mniej popularne, ponieważ firmy maklerskie obniżyły opłaty i stały się znacznie wygodniejsze. Z drugiej strony DSPP mogą nadal być lepszym wyborem dla inwestorów długoterminowych, którzy dysponują ograniczonym kapitałem.

Podobnie jak inwestowanie za pośrednictwem brokera, inwestorzy dokonują zakupów DSPP, przelewając środki ze swoich kont bankowych. Z drugiej strony DSPP często mają minimalne wymagania inwestycyjne, co oznacza, że istnieje minimalna liczba akcji, które inwestorzy muszą kupić za każdy zakup.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.