HomeNewsTop 5 akcji amerykańskich spółek z bardzo wysoką dywidendą

Top 5 akcji amerykańskich spółek z bardzo wysoką dywidendą

Mircea Vasiu

Akcje spółek z wysoką dywidendą są atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stałych, dodatnich przepływów pieniężnych. Oto pięć akcji, które warto dodać do swojego portfela: Coca-Cola, Verizon Communications, Amgen, Broadcom i Cisco Systems.

Dywidendy są jednym ze sposobów wynagradzania akcjonariuszy przez spółkę. Zadaniem zarządu jest maksymalizacja bogactwa akcjonariuszy, a spółka, która osiąga zyski, zazwyczaj przekazuje je akcjonariuszom w formie dywidendy.

W Stanach Zjednoczonych spółki wypłacają dywidendę kwartalnie. Inaczej jest na przykład w przypadku spółek europejskich, które wypłacają dywidendę raz na rok lub raz na pół roku. Zaletą dywidendy kwartalnej jest to, że dzięki reinwestowaniu dochodów poprzez zakup większej liczby akcji spółki, siła procentu składanego prowadzi do większych dochodów w przyszłości.

Jednak nie wszystkie spółki wypłacają dywidendę. Na przykład Amazon nigdy jej nie wypłacał. Jednak większość z nich wypłaca, a niektórzy inwestorzy preferują wyłącznie akcje płacące dywidendę, tak jak legendarny Warren Buffett.

Stopa zwrotu z dywidendy jest jedną z miar pozwalających wybrać spółki, które wypłacają najwyższą dywidendę. Jest ona obliczana poprzez podzielenie rocznej dywidendy przez cenę akcji, a wartości pomiędzy 2% a 4% są uważane za mocne, podczas gdy wartości powyżej mogą sygnalizować pewne problemy, ale niekoniecznie.

Oto pięć akcji o wysokiej stopie dywidendy ze Stanów Zjednoczonych, które warto dodać do swojego portfela: Coca-Cola, Verizon Communications, Amgen, Broadcom i Cisco Systems.

Coca-Cola

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) zwiększały swoją roczną dywidendę przez ostatnie 59 lat z rzędu. Stopa dywidendy za rok 2022 wynosi 2,77%, a do roku 2025 ma osiągnąć poziom 3,08%.

Verizon Communications

Verizon Communications (NYSE:VZ) mają stopę dywidendy wyższą niż 4% – dokładniej 4,75%, a wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 46,94%. Co więcej, pięcioletnia stopa wzrostu wynosi 2,10%, a spółka zwiększała swoją roczną dywidendę przez ostatnie 17 lat z rzędu.

Amgen

Amgen (NASDAQ:AMGN) zwiększały swoją roczną dywidendę przez ostatnie 10 lat z rzędu, a stopa dywidendy wynosi 3,50%. Ponadto w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spółka odnotowała marżę zysku brutto w wysokości 75,16%, co jest wartością wyższą od mediany sektora o 33,63%.

Broadcom

Broadcom (NASDAQ:AVGO) zwiększały swoją roczną dywidendę przez ostatnie 10 lat z rzędu. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 2,84%, a wskaźnik wypłaty dywidendy 53,21%.

Cisco Systems

Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) działają z marżą zysku brutto wyższą od mediany sektora o 27,68%. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 2,7%, a spółka zwiększała swoją roczną dywidendę przez ostatnie 10 lat z rzędu.