Home » News » Spadek ceny akcji Snowflake o -22% po publikacji wyników kwartalnych

Spadek ceny akcji Snowflake o -22% po publikacji wyników kwartalnych

Spółka Snowflake (NYSE:SNOW) podała wczoraj swoje kwartalne wyniki finansowe. Po południu kurs akcji spadł, ponieważ prognozuje się, że sprzedaż będzie rosła w wolniejszym tempie.

Wczoraj w godzinach popołudniowych miał miejsce jeden z najbardziej agresywnych spadków w ostatnim czasie. Amerykańska spółka Snowflake, działająca w branży usług internetowych i infrastruktury, opublikowała wyniki za IV kwartał roku obrotowego 2022.

Zarząd spółki sugerował, że sprzedaż nie będzie rosła tak szybko jak oczekiwano, co spowodowało gwałtowny spadek ceny akcji. W zakończonym właśnie kwartale Snowflake osiągnął jednak bardzo dobre wyniki finansowe, o wiele lepsze od oczekiwań rynku.

Najważniejsze dane finansowe Snowflake za IV kw.

Inwestorzy oczekiwali zysku na akcję w wysokości 0,03 USD, a Snowflake zaraportował czterokrotnie wyższy – 0,12 USD. Co więcej, wzrost przychodów z produktów rok do roku osiągnął poziom trzycyfrowy, wynosząc 102%. Co więcej, zatrzymanie przychodów netto wzrosło o 178%, co pokazuje, że firma rozszerza współpracę z istniejącymi klientami, których jest łącznie około 6 000.

Ponadto nadal rośnie liczba dużych klientów – Snowflake obsługuje obecnie blisko 200 klientów, których przychody wynoszą co najmniej 1 mln USD. Biorąc pod uwagę powyższe, marża brutto na poziomie 75% odzwierciedla siłę firmy i wskazuje na obiecującą przyszłość Snowflake.

Co analitycy sądzą o cenie akcji Snowflake?

Przed publikacją wyników żaden z analityków nie wydał rekomendacji sprzedaży dla akcji Snowflake. Spośród 42 analityków zajmujących się akcjami, 26 wydało rekomendację kupna, a 16 neutralną.

Ceny docelowe różnią się w zależności od domu maklerskiego, przy czym najwyższa wynosi 465 USD, a najniższa 235 USD. Miesiąc temu Morgan Stanley podniósł rekomendację do kupuj z ceną docelową 390 USD. Podobnie postąpił Loop Capital, tym razem z ceną docelową na poziomie 370 USD.

Podsumowując, mimo że Snowflake osiągnął lepsze wyniki na poziomie EPS i przychodów, akcje zostały zdeptane w handlu po godzinach. Prognozuje się, że do 2026 roku przychody Snowflake wyniosą 5,9 mld USD, w porównaniu do 1,2 mld USD w 2026 roku.