Home » News » Prognoza cen FTSE 100 przed decyzją Banku Anglii

Prognoza cen FTSE 100 przed decyzją Banku Anglii

W przyszłym tygodniu Bank Anglii wyda oświadczenie w sprawie polityki monetarnej. Oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych, również informacje o sprzedaży giltsów mogą wpłynąć na indeks FTSE 100. 

W przyszłym tygodniu wszystko zależy od decyzji Fed w sprawie polityki monetarnej, ale brytyjscy inwestorzy skupią się na decyzji Banku Anglii, zaplanowanej na dzień po decyzji Fed. Oczekuje się, że stopy procentowe w Wielkiej Brytanii osiągną poziom 1%, ale nie przeszkodziło to rynkowi akcji w odrobieniu większości strat z 2022 roku. 

W rzeczywistości odbicie od rocznych minimów było tak agresywne, że FTSE 100 prawie osiągnął nowy wyższy poziom. Jak na razie opór się utrzymuje, ale im bardziej rynek zbliża się do kluczowego poziomu 7 600, tym większe są szanse, że opór zostanie przełamany. 

Jeśli tak się stanie, inwestorzy skupią się na projekcji kanału horyzontalnego. Jeśli zostanie ona zastosowana od poziomu oporu, sugeruje, że indeks FTSE 100 może wzrosnąć o kolejne 800 punktów do poziomu 8 400.

Czego rynek oczekuje od Banku Anglii?

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 Bank Anglii rozpoczął luzowanie ilościowe. Dokładniej mówiąc, w okresie od marca 2020 roku do grudnia 2021 roku skupił obligacje (tzn. gilty) o wartości 440 mld GBP.

W lutym tego roku bank centralny przestał reinwestować wpływy z zapadających obligacji typu gilts. Dlatego kolejnym logicznym krokiem byłoby rozpoczęcie przez Bank Anglii sprzedaży giltsów, co nazywamy zacieśnianiem ilościowym. 

Pytanie na przyszłotygodniowe posiedzenie brzmi, czy bank centralny ogłosi jasny harmonogram sprzedaży gilotów. Inwestorzy będą też próbowali dowiedzieć się, jaki wpływ będzie to miało na rynek akcji. 

Zacieśnianie ilościowe jest procesem odwrotnym do luzowania ilościowego. Akcje lubią luzowanie ilościowe, a więc nie powinny lubić jego odwrotności. 

Nie jest to jednak takie proste. Problem polega na tym, że luzowanie ilościowe nigdy wcześniej nie było prowadzone na dużą skalę. W związku z tym nikt nie wie, jaki będzie jego rzeczywisty wpływ. 

Podsumowując, indeks FTSE 100 skorzystał na gwałtownym spadku wartości lokalnej waluty – funta brytyjskiego, który spadł pomimo wzrostu stóp procentowych. Jeśli funt nadal będzie się osłabiał, inwestorzy giełdowi mogą zdyskontować decyzję Banku Anglii o sprzedaży giltsów.