Home » News » Indeks Dax w maju: trend niedźwiedzi, ale poniżej 15.000 punktów

Indeks Dax w maju: trend niedźwiedzi, ale poniżej 15.000 punktów

Indeks Dax rozpoczął nowy miesiąc handlowy poniżej kluczowego poziomu 15.000. W związku ze spowolnieniem niemieckiej gospodarki, tendencja pozostaje niedźwiedzia. 

Niemiecki rynek akcji przeżywa trudne chwile w 2022 roku, co odzwierciedla indeks Dax. Po kilkukrotnych niepowodzeniach na poziomie 16 000 punktów w przeszłości, rynek spadł poniżej kluczowego poziomu 15 000. 

Poziom ten działał w przeszłości jako wsparcie. Gdy znajdował się powyżej, tendencja była bycza. 

Jednak w 2022 r. wsparcie zostało przełamane. Inwestorzy kupili spadek, ale wsparcie zamieniło się w opór, ponieważ poziom 15 000 utrzymał się przy pierwszej próbie jego przełamania. 

W przyszłości tendencja pozostaje niedźwiedzia, a kurs znajduje się poniżej tego kluczowego poziomu. Wojna na Ukrainie nie pomaga, gdyż już zaczęła odbijać się na gospodarkach europejskich, w tym niemieckiej. 

Rozczarowanie niemieckim bezrobociem

Dzisiejsze dane o bezrobociu w Niemczech zaskoczyły negatywnie. Bezrobocie w Niemczech wzrosło bardziej niż oczekiwał tego rynek w czasie, gdy aktywność gospodarcza jest korygowana w dół.

Euro nadal słabnie

Jednocześnie wspólna waluta, euro, pozostaje słaba. Słaba waluta powinna wspierać rynek akcji, ale tak się nie stało. 

W 2022 r. zarówno europejskie rynki akcji, jak i euro spadły, głównie dlatego, że inwestorzy uciekali ze starego kontynentu w związku z wojną rosyjsko-ukraińską. 

EBC jest jednym z ostatnich głównych banków centralnych, które podniosły stopy procentowe

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rynek akcji jest stanowisko polityczne Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Bank centralny jest jednym z ostatnich głównych banków centralnych na świecie, które podniosły stopy procentowe.

Przez kilka lat EBC obniżał stopę depozytową poniżej zera, starając się stymulować wzrost gospodarczy. Tak też się stało i odniosło to pewien sukces. 

Potem jednak wybuchła pandemia COVID-19 i EBC został zmuszony do dalszego złagodzenia warunków finansowych. Ponadto, po inwazji Rosji na Ukrainę, bank centralny znalazł się pod większą presją. 

Inflacja w Europie jednak rośnie. Choć nie w takim tempie jak w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to jednak przekracza ona cel EBC. Dlatego też EBC może być zmuszony do podwyżki stóp procentowych w obliczu spowolnienia gospodarczego, co będzie miało wpływ również na rynek akcji.