HomeNewsCzy warto kupować akcje Disneya przed wynikami za II kwartał 2022 roku?

Czy warto kupować akcje Disneya przed wynikami za II kwartał 2022 roku?

Mircea Vasiu

Disney przedstawi swoje wyniki finansowe za II kwartał 2012 roku w środę, a rynek oczekuje zysku na akcję w wysokości 1,19 USD za ten kwartał. Czy warto więc kupować akcje Disneya przed publikacją wyników?

The Walt Disney Company przedstawi swoje wyniki finansowe za II kwartał roku obrotowego 2022 w środę, 11 maja. Inwestorzy oczekują zysku na akcję w wysokości 1,19 USD za kwartał, a roczne szacunki przychodów za okres fiskalny kończący się we wrześniu 2022 r. wynoszą 84,67 mld USD. 

Disney nie wypłaca obecnie dywidendy, a marża zysku brutto za ostatnie dwanaście miesięcy wynosiła 34,34%. Na model biznesowy firmy drastycznie wpłynęła pandemia COVID-19, ponieważ Disney został zmuszony do zamknięcia swoich parków na całym świecie.

Jak zachowywała się cena akcji w ostatnim czasie?

Pomimo zakłóceń związanych z COVID-19, cena akcji Disneya osiągnęła nowy rekord wszech czasów. Rok temu cena akcji osiągnęła szczyt na poziomie około 200 USD i od tego czasu ciągle się koryguje.

Co wynika z badania technicznego?

Wykresy wskazują na trwającą słabość. Na szczycie rynek uformował formację głowy z ramionami, a cena osiągnęła mierzony ruch na początku 2022 roku. 

Jednak ruch mierzony to tylko minimalna odległość, jaką rynek powinien pokonać, aby potwierdzić formację. Innymi słowy, dopóki cena nie odwróci się i nie przełamie serii niższych niżów i niższych wyżów, tendencja pozostaje niedźwiedzia. 

Obecnie cena akcji cofnęła się o większość zysków z COVID-19. Okrągły poziom 100 USD ma duże znaczenie dla Disneya, ponieważ dzienne zamknięcie poniżej tego poziomu może uruchomić kolejne stop lossy. 

Co analitycy mówią o cenie akcji Disneya?

Analitycy są w większości nastawieni byczo. Spośród 60 analityków zajmujących się spółką Disney, 50 ma rekomendacje kupna, a 9 neutralne. Tylko 1 analityk wydał rekomendację sprzedaży. 

Ostatnio Disney został utrzymany jako kupujący przez Rosenblat, JP Morgan i Citigroup, z ceną docelową odpowiednio 177 USD, 175 USD i 200 USD.