Home » News » 4 najlepsze akcje do kupienia po wzroście cen

4 najlepsze akcje do kupienia po wzroście cen

W 2022 r. rynek akcji znajduje się pod presją, ale niektóre akcje uniknęły wyprzedaży, a nawet wzrosły dwukrotnie w ciągu ostatniego roku.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. amerykański rynek akcji oddaje część ubiegłorocznych zysków. Główne amerykańskie indeksy spadają, niektóre bardziej agresywnie niż inne, co widać na przykładzie spółek z sektora technologicznego, które spadają szybciej niż inne. 

Jednak niektóre spółki poradziły sobie w tym środowisku bardzo dobrze. Nie jest zaskoczeniem, że wszystkie one działają w sektorze energetycznym, a ceny ropy naftowej i gazu ziemnego pomogły im w osiągnięciu wyników. 

Oto cztery akcje do kupienia, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dwukrotnie podniosły swoje ceny: Devon Energy, Marathon Oil, Occidental Petroleum i Coterra Energy. 

Devon Energy

Devon Energy wzrosły o 50% YTD i ponad 160% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Spółka działa w branży poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, korzystając ze wzrostu cen energii. 

Devon Energy wypłaca również dywidendę. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 7,29%, a wskaźnik wypłaty dywidendy 53,94%. 

Marathon Oil

Marathon Oil to kolejny amerykański gracz z branży energetycznej. Założona w 1887 r. spółka ma siedzibę w Houston w Teksasie i zatrudnia blisko 2 000 osób. 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy cena akcji Marathon Oil wzrosła o ponad 140%, a od początku roku o ponad 65%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy marża zysku brutto spółki wynosiła 78,65% i była wyższa od mediany dla sektora o 94,23%.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum jest amerykańską zintegrowaną spółką naftowo-gazową. Jak większość firm z sektora energetycznego, wypłaca również dywidendę. 

Cena akcji spółki osiągnęła nowe szczyty w obecnym środowisku, w którym ceny energii szybko rosną. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zyskał ponad 140%, a od początku roku – ponad 100%.

Coterra Energy

Coterra Energy ma siedzibę w Houston w Teksasie, a cena akcji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przyniosła ponad 100% całkowitego zwrotu. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma działała z marżą zysku brutto wynoszącą 82,03%, a przy obecnym kursie giełdowym kapitalizacja rynkowa osiągnęła 26,23 mld USD.