HomeNewsCzy warto kupić akcje Airbnb przed ogłoszeniem wyników za 2021 rok?

Czy warto kupić akcje Airbnb przed ogłoszeniem wyników za 2021 rok?

Mircea Vasiu

Inwestorzy Airbnb przygotowują się do ogłoszenia rocznych wyników finansowych we wtorek 15 lutego. Rynek oczekuje EPS na poziomie 0,04 USD.

Airbnb ogłosi jutro wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2021. Airbnb, z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, zatrudnia ponad 5 tys. osób, a jego wyniki finansowe mocno dotknęła pandemia COVID-19.

Ograniczenia w podróżowaniu i blokady wpłynęły na przychody Airbnb, ale wkrótce konsumenci docenili ten model biznesowy jako oferujący więcej prywatności niż klasyczna branża hotelarska. W IV kwartale 2021 roku inwestorzy oczekują EPS na poziomie 0,04 USD, po 1,22 USD w poprzednim kwartale. Jeśli Airbnb to osiągnie, będzie to drugi z rzędu kwartał z dodatnim wynikiem finansowym.

Być może ważniejsze od faktycznych wyników będą prognozy zarządu. Branża się zmienia, podobnie jak zachowania konsumentów, a nowe prognozy mogą łatwo wpłynąć na kurs akcji.

Jak zachowywał się kurs akcji Airbnb w ostatnim czasie?

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy cena akcji spadła o ponad 20%. Jest to spółka, która nie wypłaca dywidendy i od momentu debiutu giełdowego, który miał miejsce kilka lat temu, osiągnęła szczyt na poziomie 200 USD za akcję.

Airbnb działa z marżą zysku brutto na poziomie 79,88%, wyższą od mediany sektora o 123,14%, a dynamika przychodów rok do roku jest również znacznie wyższa od mediany sektora – 46,7% vs. 22,10%.

Co analitycy mówią o kursie akcji Airbnb?

Analitycy są w większości byczo nastawieni do kursu akcji Airbnb. Spośród 58 analityków zajmujących się akcjami, 31 wydało rekomendacje kupna, a 26 neutralne. Tylko jeden analityk ma rekomendację sprzedaży.

Agencja BTIG Research tydzień temu dokonała aktualizacji rekomendacji dla Airbnb do "trzymaj". Z drugiej strony Morgan Stanley podtrzymał rekomendację kupuj z ceną docelową 160 USD.

Jak wygląda wycena?

Airbnb ma kapitalizację rynkową 104,28 mld dolarów i wartość przedsiębiorstwa 98,79 mld dolarów przy obecnym kursie giełdowym. Wskaźnik cena/sprzedaż za ostatnie dwanaście miesięcy jest znacznie wyższy niż mediana dla sektora (17,07 vs. 1,06), a akcje notowane są na wskaźniku P/E na poziomie 165,24.

Inaczej mówiąc, inwestorzy są skłonni zapłacić wysoką cenę za posiadanie akcji.