Home » News » Czy można bezpiecznie kupować akcje Walmartu po spadku o ponad -11%?

Czy można bezpiecznie kupować akcje Walmartu po spadku o ponad -11%?

Cena akcji Walmartu gwałtownie spadła we wtorek po tym, jak firma podała swoje kwartalne wyniki finansowe. EPS nie spełnił oczekiwań, a więc akcje spadły o ponad -11%. 

Jedną z najsilniej obserwowanych akcji w tym tygodniu był Walmart, ponieważ wczoraj miały zostać ogłoszone wyniki kwartalne. Inwestorzy słusznie z niecierpliwością oczekiwali na wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2023 – Walmart nie spełnił oczekiwań i akcje zanurkowały o ponad -11%. 

Walmart jest jednym z największych sprzedawców detalicznych na świecie. Każdego tygodnia otwiera swoje drzwi i przyjmuje 240 milionów klientów. Jest obecny w ponad dwudziestu krajach, a także prowadzi strony internetowe e-commerce. 

Walmart jest spółką wypłacającą dywidendę. W ciągu ostatnich 48 lat z rzędu zwiększał roczną dywidendę, a obecny wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 34,11%.

Najważniejsze informacje za I kwartał 2023 roku

Wyniki finansowe nie były tak złe, jak sugerowałby to spadek ceny akcji. W końcu przychody ogółem wzrosły, podobnie jak sprzedaż netto. 

Jednak EPS i skorygowany EPS spadły o ponad -23% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Mocno spadła również stopa zysku brutto, o -87 pb. Wreszcie, ostry spadek przychodów z działalności operacyjnej i wzrost kosztów operacyjnych wpłynęły na wynik finansowy za ten kwartał. 

Jak zareagowała cena akcji Walmartu na publikację wyników kwartalnych?

Cena akcji gwałtownie spadła, zamykając dzień spadkiem o ponad -11%. Zachowuje jednak mniej więcej neutralne nastawienie, ponieważ po wczorajszym spadku cena testuje obecnie dolną granicę kanału horyzontalnego, który trwał przez ostatnie 1,5 roku. 

Największym ciosem było to, że Walmart obniżył prognozy na przyszłość, co doprowadziło do największego spadku kursu akcji od 1987 roku. 

Co powiedzieli analitycy?

Na dzień przed publikacją wyników kwartalnych, Deutsche Bank utrzymał rekomendację “kupuj” z ceną docelową na poziomie 181 USD dla kursu akcji Walmartu. Ponadto prawie wszyscy analitycy zajmujący się akcjami mieli przed wczorajszym raportem rekomendację kupna, a żaden analityk nie miał rekomendacji sprzedaży.