Home » News » Chińskie akcje odnotowują najsilniejszy szał zakupów ze strony funduszy hedgingowych od ponad 5 lat – Goldman

Chińskie akcje odnotowują najsilniejszy szał zakupów ze strony funduszy hedgingowych od ponad 5 lat – Goldman

News Team

Fundusze hedgingowe wykazały znaczny wzrost zainteresowania chińskimi akcjami, realizując w zeszłym tygodniu najbardziej znaczący szał zakupów od ponad pięciu lat.

Zgodnie z notatką klienta sporządzoną przez Goldman Sachs, do której dotarła agencja Reuters, ten wzrost aktywności nastąpił między 23 a 25 stycznia, co oznacza wyraźną zmianę nastrojów funduszy hedgingowych w stosunku do rynku chińskiego.

Wcześniej fundusze hedgingowe wykazywały przeważnie niedźwiedzie podejście do chińskich akcji, utrzymując w większości negatywne perspektywy przez osiem z ostatnich dziesięciu tygodni.

Jednak w zeszłym tygodniu tendencja ta uległa dramatycznemu odwróceniu, a wiele funduszy hedgingowych przyjęło otwarte pozycje długie, stawiając na wzrost cen akcji, zamiast po prostu zamykać swoje krótkie pozycje.

Ponowne zainteresowanie chińskimi akcjami zbiega się z wzmożonymi wysiłkami Pekinu na rzecz zwiększenia zaufania do swojej gospodarki, która boryka się z trudnościami z powodu kryzysu w sektorze nieruchomości i powolnego wzrostu.

Fundusze hedgingowe skupiały się głównie na notowanych na giełdzie w USA akcjach zagranicznych spółek lub amerykańskich kwitach depozytowych (ADR) jako podstawowej metodzie inwestowania w chińskie akcje. W ślad za tą preferencją poszły inwestycje w akcje typu A z kontynentalnej części kraju oraz w chińskie spółki notowane na giełdzie w Hongkongu, zwane akcjami H.

Ruch w stronę chińskich akcji wpisuje się w szerszy trend na azjatyckich rynkach wschodzących, na których odnotowuje się największą aktywność zakupów netto od ponad pięciu lat.

W tym kontekście Chiny okazały się rynkiem najczęściej kupowanym netto w tygodniu kończącym się 25 stycznia, wyprzedzając Tajwan i Indie.

Według Goldman Sachs i Bank of America w tygodniu poprzedzającym 25 stycznia do chińskich funduszy akcyjnych napłynął bezprecedensowy napływ prawie 12 miliardów dolarów, największy od 2015 roku i drugi co do wielkości w historii.

Napływ ten nastąpił głównie za pośrednictwem krajowych funduszy ETF w Chinach.

Pomimo niedawnego wzrostu zainteresowania, ogólne pozycjonowanie chińskich akcji pozostaje ostrożne, osiągając najniższe poziomy od pięciu lat zarówno w przypadku funduszy hedgingowych, jak i funduszy wspólnego inwestowania.

Na koniec grudnia historyczne zasoby funduszy wspólnego inwestowania wykazywały alokację do Chin na poziomie 5,5%, najniższym od dekady. Niemniej jednak Goldman Sachs utrzymuje „konstruktywne” stanowisko w sprawie chińskich akcji.

Source: https://buystocks.co.uk/news/chinese-stocks-see-strongest-buying-frenzy-by-hedge-funds-in-over-5-years-goldman/