Home » News » Cele Boeinga na rok 2023 stoją pod znakiem zapytania w obliczu wyzwań związanych z produkcją i łańcuchem dostaw

Cele Boeinga na rok 2023 stoją pod znakiem zapytania w obliczu wyzwań związanych z produkcją i łańcuchem dostaw

News Team

Pomimo trudnego roku akcje Boeinga (NYSE: BA) zdołały w 2023 r. wzrosnąć o 11%, co odzwierciedla raczej niskie oczekiwania inwestorów niż pewność co do wyników spółki. Niedawna prezentacja dyrektora finansowego Briana Westa na konferencji Jefferies Industrial Conference ujawniła aktualizacje, które mogą mieć wpływ na potencjał inwestycyjny firmy.

West podkreślił, że postęp w realizacji celów określonych przez kierownictwo Boeinga podczas konferencji inwestorskiej w listopadzie 2022 r. był w tym roku niezadowalający. Plan skupiał się przede wszystkim na generowaniu wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w celu zmniejszenia zadłużenia firmy i zapewnienia jej pozycji pod potencjalne inwestycje w rozwój nowych samolotów. Cele obejmowały osiągnięcie od 3 do 5 miliardów dolarów FCF w 2023 r. i 10 miliardów dolarów w latach 2025–2026, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 2,3 miliarda dolarów zgłoszonych w 2022 r.

Planowana poprawa miała wynikać z kilku czynników, m.in. zwiększenia produkcji modelu 737 z szacowanych 400 do 450 dostaw w 2023 r. do 50 miesięcznych dostaw w latach 2025/2026, co przełoży się na roczną stopę 600. Jednakże, West zwrócił uwagę, że oczekuje się, że dostawa docelowych jednostek będzie mieścić się w dolnej granicy asortymentu ze względu na problemy produkcyjne zidentyfikowane w kadłubach dostarczanych przez Spirit AeroSystems (NYSE:SPR). To już drugi raz, kiedy Boeing doświadcza opóźnień w dostawach z powodu problemów z kadłubem.

Ponadto kwestie związane z łańcuchem dostaw i pracą w dalszym ciągu wpływają na Boeing Defence, Space & Security (BDS), któremu powierzono zadanie przezwyciężenia tych wyzwań, ograniczenia ryzyka związanego z programami o stałej cenie, przywrócenia rentowności i wygenerowania 2 miliardów dolarów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej poprzez 2025/2026. Oczekuje się, że zarówno BDS, jak i Boeing Commercial Airplanes (BCA) odnotują w trzecim kwartale ujemne marże zysku.

Jeśli chodzi o BDS, West nakreślił trzyczęściową strategię podczas ogłaszania wyników za drugi kwartał w lipcu, koncentrując się na utrzymaniu stabilności i poprawie produktywności w 60% dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Kolejne 15% było zaangażowane w problematyczne programy o stałej cenie, które według oczekiwań do końca 2024 r. będą w dużej mierze wolne od ryzyka, a pozostałe 25% stanowiły programy o niskiej wydajności.

Jednak podczas niedawnej konferencji West przyznał, że odwrócenie sytuacji 25% osiągających słabe wyniki zajęło więcej czasu, niż oczekiwano. Ponadto pojawiła się nowa presja na kontrakty deweloperskie o stałej cenie, które stanowią 15% bazy przychodów.

Pomimo tych niepowodzeń i wątpliwości co do zdolności Boeinga do osiągnięcia celów na rok 2023, akcje spółki pozostają atrakcyjne, biorąc pod uwagę cele na rok 2025/2026. Inwestorzy powinni uważnie przyjrzeć się wynikom za trzeci kwartał i zaktualizowanym wytycznym, ponieważ mogą one wskazywać na dalsze niepowodzenia Boeinga w 2023 r.

Source: https://buystocks.co.uk/news/boeings-2023-targets-in-doubt-amid-manufacturing-and-supply-chain-challenges/