Home » News » Akcjonariusze LMC zgadzają się na odwrócenie podziału akcji

Akcjonariusze LMC zgadzają się na odwrócenie podziału akcji

News Team

Akcjonariusze Lordstown Motors Corp. stawiają na odwrotny podział akcji, aby zwiększyć wartość przecenionych akcji firmy.

Jest to ruch, który, jeśli się powiedzie, może przywrócić zgodność producenta samochodów elektrycznych z zasadami handlowymi Nasdaq i zaoszczędzić 170 milionów dolarów inwestycji od Foxconn.

Na dziś zaplanowano podział akcji zwykłych klasy A spółki w stosunku 1:15, a handel na zasadzie skorygowanej o podział rozpocznie się po otwarciu rynku.

Lordstown Motors we wtorek nie dał jednak żadnej gwarancji, że podział spowoduje wzrost wartości akcji lub przekona inwestora Foxconn do zamknięcia zakupu akcji o wartości około 47,3 miliona dolarów – finansowania kluczowego dla przetrwania startupu.

Jeśli podział spowoduje, że akcje pozostaną powyżej 1 dolara za akcję przez 10 dni sesyjnych z rzędu, a Nasdaq powiadomi spółkę, że znów działa zgodnie z zasadami handlu, „może to zadowolić (niewłaściwą) interpretację warunku zamknięcia przez Foxconn i spowodować, że Foxconn zamknąć transakcję” – czytamy w komunikacie przesłanym we wtorek.

Lordstown Motors i Foxconn w listopadzie podpisały umowę inwestycyjną o wartości 170 milionów dolarów, która wezwała Foxconn do zamknięcia drugiej rundy inwestycyjnej 8 maja, jednak Foxconn powiadomił Lordstown Motors 21 kwietnia, że ponieważ firma nie przestrzega zasad handlowych Nasdaq , złamał umowę.

Nasdaq powiadomił Lordstown Motors 21 kwietnia, że nie spełnia wymogu minimalnej ceny ofertowej giełdy, spadając poniżej 1 dolara za akcję przez 30 kolejnych dni roboczych – od 7 marca do 18 kwietnia.

Lordstown Motors nie zgodziło się z twierdzeniem Foxconna i było 8 maja, jak czytamy w komunikacie, „gotowe, chętne i zdolne do zamknięcia” umowy – stanowisko, na którym firma pozostaje do tej pory.

„Chociaż firma (Lordstown Motors) pozostaje chętna do negocjacji z Foxconn w celu rozwiązania sporów, obecnie nie istnieje żadne porozumienie, a firma (Lordstown Motors) nie może przewidzieć, czy takie porozumienie zostanie osiągnięte w przyszłości” – czytamy w komunikacie. .

PODZIAŁ MAGAZYNÓW

Podział został zatwierdzony przez akcjonariuszy Lordstown Motors w poniedziałek na dorocznym zgromadzeniu firmy.

Posunięcie to spowoduje, że każde 15 wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji zwykłych spółki zostanie połączonych w jedną wyemitowaną i pozostającą w obrocie akcję zwykłą. Nie zostaną wyemitowane żadne części ułamkowe. Zamiast tego akcjonariusze, którzy są uprawnieni do ułamkowej części akcji, otrzymają gotówkę równą ułamkowi pomnożonemu przez wtorkową cenę zamknięcia, która wynosiła 28 centów za akcję. Akcje spadły o około 5 procent od otwarcia.

Podział nie spowoduje zmiany wartości lub autoryzowanej liczby akcji zwykłych ani wartości, zatwierdzonej lub pozostającej w obrocie liczby akcji uprzywilejowanych Spółki.

Jest to ruch, który „ma na celu poprawę zbywalności i płynności” akcji zwykłych spółki, stwierdza komunikat.

„Wyższa cena rynkowa może sprawić, że akcje zwykłe klasy A będą bardziej atrakcyjne dla szerszego grona inwestorów instytucjonalnych, inwestorów profesjonalnych i innych inwestorów publicznych” oprócz zamiaru spełnienia zasad Nasdaq.

AKTUALIZACJA PRODUKCJI

Od rozpoczęcia ograniczonej produkcji komercyjnej w listopadzie firma Lordstown Motors ukończyła budowę 56 ciężarówek Endurance z napędem akumulatorowym i dostarczyła 18, z czego kilkanaście od wznowienia produkcji w kwietniu.

Firma ogłosiła w lutym, że wstrzymała produkcję po problemach z jakością części dostawców, które doprowadziły do wycofania ciężarówki w lutym i marcu. Trzecie wycofanie w kwietniu było spowodowane awarią oprogramowania.

„Endurance stale się poprawia z każdą aktualizacją oprogramowania, a nasz zespół jest zachwycony najnowszymi opiniami klientów. W świetle sporu Foxconn i niepewności co do tego, czy i w jakim stopniu Foxconn wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych wynikających z umowy inwestycyjnej, firma podjęła agresywne działania w celu obniżenia kosztów i zachowania płynności” – czytamy w komunikacie.

Na dzień 30 kwietnia firma posiadała środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje krótkoterminowe w wysokości około 165 milionów USD, co oznacza spadek o około 11 milionów USD w porównaniu z pierwszym kwartałem zakończonym 31 marca.

Source: https://buystocks.co.uk/news/lmc-stockholders-ok-reverse-stock-split/