Home » News » Akcje sektora mieszkaniowego rosną w obliczu dobrej kondycji rynku pomimo wysokich oprocentowania kredytów hipotecznych

Akcje sektora mieszkaniowego rosną w obliczu dobrej kondycji rynku pomimo wysokich oprocentowania kredytów hipotecznych

News Team

Sektor mieszkaniowy wykazał w tym roku dobre wyniki, a akcje firm zajmujących się budową domów, firm zajmujących się remontami domów i firm dostarczających materiały budowlane odnotowały znaczny wzrost. Warto zauważyć, że w przypadku Pulte Group i Lennar (NYSE:LEN) LEN ich akcje od początku 2023 r. odnotowały wzrost o 40%, przewyższając wzrost indeksu S&P 500 wynoszący 17% w tym samym okresie.

Dzieje się tak pomimo rosnącego oprocentowania kredytów hipotecznych spowodowanego jastrzębim nastawieniem Rezerwy Federalnej. Pod koniec sierpnia średnia stopa kredytu na 30 lat ze stałym oprocentowaniem przekroczyła 7,2%, co stanowi najwyższy poziom od ponad dwóch dekad. Stopa ta jednak nieznacznie spadła do 7,12%, co oznacza, że finansowanie domów jest droższe w porównaniu do poziomu sprzed pandemii.

Pomimo wysokiego oprocentowania kredytów hipotecznych, popyt na nowe domy w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. Z danych US Census Bureau wynika, że w lipcu całkowita liczba sprzedanych nowych domów jednorodzinnych wyniosła 714 000 jednostek, co stanowi wzrost o około 31% w porównaniu z danymi z ubiegłego roku. Aktywność w zakresie budowy nowych domów również wykazuje tendencję wzrostową – liczba rozpoczętych budów jednorodzinnych wzrosła o 6,7%, osiągając w lipcu skorygowany sezonowo roczny wskaźnik wynoszący 983 000 lokali.

Podczas gdy średnia cena nowych domów w lipcu wyniosła 436 700 dolarów, w porównaniu z 478 200 dolarów w lipcu 2022 r., co wskazuje na pewne ochłodzenie rynku, wyzwania związane z łańcuchem dostaw w sektorze mieszkaniowym maleją. Potencjalnie pomaga to przedsiębiorstwom budowlanym, zmniejszając koszty materiałów i ceny.

Inflacja pozostaje jednak niepokojąca, gdyż inflacja detaliczna wzrosła w sierpniu nieznacznie do 3,7%, choć jest ona znacznie niższa od poziomu odnotowanego w zeszłym roku.

Współczynnik Sharpe’a, miara zwrotu na jednostkę ryzyka, odzwierciedla zachowanie zasobów mieszkaniowych. Od początku 2017 r. akcje PHM osiągnęły współczynnik Sharpe’a na poziomie 0,7, co stanowi wynik lepszy od wskaźnika indeksu S&P 500 wynoszącego 0,6 w tym samym okresie.

Rynek mieszkaniowy również boryka się z poważnym problemem niedoborów podaży. Szacunki sugerują, że w USA może brakować od 1,5 do 5 milionów domów. Ten niedobór może zapewnić trwały popyt, potencjalnie zwiększając wolumeny i przychody podmiotów z sektora mieszkaniowego.

Wśród spółek mieszkaniowych szczególnie wyróżnia się Grupa Pulte, której zasoby wzrosły od początku roku o około 69%. Jednak Home Depot (NYSE: HD) pozostaje w tyle, a jego akcje wzrosły jedynie o 3% od początku roku.

Source: https://buystocks.co.uk/news/housing-sector-stocks-surge-amid-robust-market-despite-high-mortgage-rates/