HomeNews4 najlepsze REIT do kupienia jako zabezpieczenie przed inflacją

4 najlepsze REIT do kupienia jako zabezpieczenie przed inflacją

Mircea Vasiu

Inflacja jest poważnym problemem w Stanach Zjednoczonych – w lutym wskaźnik roczny wyniósł 7,9%. Jakie są zatem najlepsze REIT-y do kupienia jako inwestycja alternatywna?

Inflacja w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na poziomie niespotykanym od ponad czterech dekad, co spowodowało zmianę retoryki Rezerwy Federalnej. W zeszłym tygodniu bank centralny podniósł stopy procentowe o 25 pb, a teraz rozważa ich kolejną podwyżkę na następnym posiedzeniu, tym razem o 50 pb.

Jak dotąd złoto nie zdołało ochronić przed inflacją, ale mogą to zrobić inne inwestycje alternatywne. Jedną z nich są nieruchomości, a najbardziej opłacalnym sposobem zaangażowania się w sektor nieruchomości jako inwestor giełdowy jest zakup REIT-ów, czyli Real Estate Investment Trusts.

Spółki te inwestują we wszystkie rodzaje projektów związanych z nieruchomościami i oddają akcjonariuszom ponad 90% swoich przychodów. Oto cztery nazwy, które warto rozważyć: CareTrust REIT (CTRE), New York Mortgage Trust (NYMT), Office Properties Income Trust (OPI) oraz Service Properties Trust (SVC).

CareTrust REIT (CTRE)

CareTrust to REIT działający w sektorze opieki zdrowotnej, zajmujący się zarządzaniem i posiadaniem mieszkań dla seniorów oraz innych nieruchomości związanych z opieką zdrowotną. Oczekuje się, że w grudniu 2022 r. przychody spółki wyniosą 194,07 mln USD, a cena akcji w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyła 24 USD.

CareTrust ma rentowność dywidendową na poziomie 5,89%, a wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 145,21%.

New York Mortgage Trust (NYMT)

New York Mortgage Trust ma jeszcze wyższą stopę dywidendy – 10,72%, a wskaźnik wypłaty wynosi 105,26%. Jest to REIT hipoteczny inwestujący w jedno- i wielorodzinne aktywa mieszkaniowe w USA.

Office Properties Income Trust (OPI)

Jak sama nazwa wskazuje, jest to spółka działająca jako biurowy REIT. Wynajmuje powierzchnie podmiotom rządowym i pojedynczym najemcom o wysokim ratingu jakości kredytowej, a stopa zwrotu z dywidendy wynosi 8,86%.

Service Properties Trust (SVC)

Service Properties Trust prowadzi działalność jako REIT hotelowy i wypoczynkowy z Newton w stanie Massachusetts. Jest właścicielem hoteli w USA, Kanadzie i Puerto Rico, a jego wartość rynkowa wynosi 1,43 mld USD.