HomeNews2 powody, by kupować akcje w kwietniu mimo zacieśniania przez Fed

2 powody, by kupować akcje w kwietniu mimo zacieśniania przez Fed

Mircea Vasiu

Amerykańskie akcje zakończyły pierwszy kwartał nowego roku obrotowego z ujemną stopą zwrotu. Oto dwa powody, dla których warto kupować akcje, mimo że Rezerwa Federalna planuje dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej.

W marcu rynek akcji odrobił większość strat, jakie poniósł od początku roku giełdowego, ale jest miejsce na więcej. Chociaż wielu inwestorów obawia się, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną zaszkodzi akcjom, oto dwa powody, które przemawiają za rynkiem akcji w kwietniu:

  • Amerykańscy konsumenci są w dobrej sytuacji
  • Fed jest postrzegany jako opóźniony w rozwoju

Amerykańscy konsumenci są w dobrej formie

Amerykański konsument pozostaje w dobrej kondycji, co potwierdza rosnący import dóbr konsumpcyjnych w 2022 roku. Jeśli konsumenci będą nadal wydawać pieniądze, gospodarka będzie się rozwijać, przyczyniając się tym samym do wzrostu zysków amerykańskich korporacji.

Wydatki konsumentów są motorem wzrostu gospodarczego. Tak silna ścieżka wydatków sugeruje, że recesja nie jest bliska, czego wiele osób obawiało się po zeszłotygodniowym odwróceniu krzywej dochodowości.

Fed jest postrzegany jako opóźniony w rozwoju

Na ostatnim posiedzeniu Fed podwyższył stopę funduszy federalnych. Podniosła ją o 25 pb i podkreśliła, że jest to dopiero początek cyklu zacieśniania.

Co więcej, w kolejnych dniach prezes Fed zdecydowanie sugerował, że Fed zamierza przyspieszyć podwyżki stóp. Obecnie rynek wycenia podwyżkę stóp o 50 pb na majowym posiedzeniu Fed, a następnie powrót do podwyżek o 25 pb w czerwcu i lipcu.

Choć wyższe stopy są gołębie dla akcji, prawdziwym problemem Fed jest inflacja. Zakładając, że Fed dokona wszystkich wspomnianych wyżej podwyżek stóp procentowych, stopa funduszy federalnych w lipcu wyniosłaby 1,25%.

Inflacja jest jednak znacznie wyższa. W lutym osiągnęła ona poziom 7,9% rok do roku i tendencja ta będzie się prawdopodobnie utrzymywać. Za wzrostem cen towarów i usług stoi wiele przyczyn, takich jak bodźce monetarne i fiskalne COVID-19, zatory w łańcuchach dostaw czy wojna w Europie Wschodniej.

Jest mało prawdopodobne, że wszystkie te czynniki łatwo znikną, co jeszcze bardziej zwiększy inflację. W związku z tym Fed jest postrzegany jako opóźniony w rozwoju, mimo ambitnego planu podniesienia stóp.