Home » News » Podsumowanie czwartku: Imponujące wyniki kwartalne zwiększają wartość akcji, Paysafe nie spełnia szacunków, Evergrand wypłaca odsetki

Podsumowanie czwartku: Imponujące wyniki kwartalne zwiększają wartość akcji, Paysafe nie spełnia szacunków, Evergrand wypłaca odsetki


  • Akcje iMage, Payoneer oraz Affirm zyskują dzięki imponującym wynikom kwartalnym
  • Paysafe traci na wartości po spadku wycen na Wall Street
  • Evergrande unika zaległości w spłacie odsetek od obligacji dolarowych

Różne akcje zyskały w czwartek po imponujących wynikach kwartalnych, ale akcje nieruchomości w Chinach nadal borykają się z problemami z płynnością.

iMage prawie podwoił przychody w I kw. 2022 r

Akcje iMage Technologies Inc. (NYSEAMERICAN: MITQ) wzrosły o 40% w rozszerzonym obrocie, po solidnych wynikach fiskalnych za pierwszy kwartał 2022 roku . Firma zajmująca się kinem cyfrowym prawie podwoiła swoje przychody rok do roku z 1,8 mln USD do 3,5 mln USD. Firma odnotowała stratę w wysokości 0,6 mln USD lub 0,06 USD na akcję w porównaniu do straty 0,4 mln USD lub 0,07 USD na akcję rok temu. Na koniec kwartału firma iMage miała zaległości w realizacji projektów o wartości 7,7 mln USD oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 11 mln USD.

Payoneer wzrósł o 15% w imponujących wynikach za III kwartał 2021 r.

Firma technologiczna Payoneer Global (NASDAQ: PAYO) również zyskała 15% w imponujących wynikach finansowych za III kwartał 2021 r . Przychody wzrosły o 35% r/r z 90,5 mln USD w III kw. 2020 r. do 122,7 mln USD w III kw. 2021 r. Dochód netto wyniósł 0,8 mln USD w porównaniu do 1,6 mln USD rok temu.  Ponadto firma odnotowała dodatni skorygowany zysk EBITDA w wysokości 6,1 mln USD, co oznacza wzrost o 138% w ujęciu rok do roku.

Firma Afirm Holdings dodała 100 000 nowych sprzedawców w pierwszym kwartale podatkowym 2022 r.

Affirm Holdings (NASDAQ: AFRM) wzrósł o 25% po tym, jak system płatności, który pomaga sprzedawcom wspierać konsumentów i napędzać wzrost, przekroczył prognozy na pierwszy kwartał i zrewidował prognozy dotyczące sprzedaży brutto. W ciągu ostatniego roku firma dodała do swojej platformy ponad 100 000 aktywnych sprzedawców. GMV w I kwartale wyniosło 2,7 mld dolarów, co oznacza wzrost o 84% rok do roku, a całkowite przychody wzrosły o 55% do 269,4 mln dolarów. Wzrost Affirm Holdings jest napędzany przez wzrost przychodów z odsetek od kredytów inwestycyjnych.

Paysafe spada po nieudanych szacunkach za III kwartał

Akcje Paysafe Limited (NYSE: PSFE) spadły do rekordowo niskiego poziomu po tym, jak wspierana przez Blackstone Group i CVC Capital Partners firma zajmująca się przetwarzaniem płatności podała słabsze niż oczekiwano przychody za III kwartał i obniżyła całoroczne prognozy zysku. Przychody firmy na poziomie 353,6 mln USD i zysk 106,4 mln USD rozminęły się z szacunkami Wall Street dotyczącymi zarówno przychodów, jak i zysków. W związku z tym firma obniżyła skorygowane zyski i przychody odpowiednio o 60 mln USD i 70 mln USD.

Evergrande unika zaległości w spłacie odsetek

Niespokojny chiński deweloper, China Evergrande Group (HKG-03333), zapobiegł niewypłacalnością uniknął zaległości w spłacie odsetek od obligacji dolarowych, dokonując płatności w ostatniej chwili. Wielu spodziewało się, że firma nie dotrzyma terminu po upływie 30-dniowego okresu karencji. Chińscy deweloperzy borykają się z problemami z płynnością finansową, co stwarza możliwość podjęcia przez Pekin działań mających na celu złagodzenie sytuacji.