Home » News » 3 najlepsze akcje spółek o średniej kapitalizacji do kupienia

3 najlepsze akcje spółek o średniej kapitalizacji do kupienia

Akcje spółek o średniej kapitalizacji zapewniają wzrost i stabilność portfela. Inwestorom dążącym do dywersyfikacji portfela może się spodobać alokacja części portfela w akcje spółek o średniej kapitalizacji.

Dywersyfikacja portfela jest częścią strategii każdego inwestora. Skoncentrowany portfel może przynosić większe zyski, gdy znajduje się po właściwej stronie rynku, ale ryzyko jest takie samo lub wyższe, gdy znajduje się po niewłaściwej stronie.

Dlatego kluczem do dywersyfikacji portfela jest takie jego zdywersyfikowanie, aby uzyskać korzyści, co oznacza większy wzrost portfela na rynku byka i mniejszy spadek na rynku niedźwiedzia.

Istnieją różne sposoby uzyskania korzyści z dywersyfikacji. Na przykład, jednym ze sposobów jest dodanie spółek z różnych branż o niższym stopniu korelacji. Innym sposobem jest dodanie spółek o średniej i małej kapitalizacji oprócz klasycznych spółek o dużej kapitalizacji.

Spółki o średniej kapitalizacji mają wartość rynkową pomiędzy 2 mld USD a 10 mld USD, uzyskaną przez pomnożenie bieżącej ceny akcji przez liczbę akcji znajdujących się w obrocie. Równoważą one portfel, zapewniając stabilność i wzrost. Oto trzy akcje spółek o średniej kapitalizacji, które warto kupić w celu dywersyfikacji portfela: HealthEquity, Arconic Corporation i First Horizon Corporation.

HealthEquity

HealthEquity (NASDAQ:HQY) to amerykańska firma technologiczna z Utah działająca w branży opieki zdrowotnej. Umożliwia ona osobom fizycznym porównywanie kosztów opieki zdrowotnej i płacenie rachunków, a cena jej akcji rośnie od początku roku o ponad 20%.

Większość analityków jest nastawiona byczo, gdyż 21 z 30 wydało rekomendację kupna dla akcji, a 9 neutralną. Żaden analityk nie wydał rekomendacji sprzedaży.

Arconic Corporation

Arconic Corporation (NYSE:ARNC) jest amerykańską firmą z Pensylwanii, która sprzedaje produkty aluminiowe. Założona w 1888 roku, zatrudnia blisko 14 000 osób, a cena jej akcji wzrosła o 32,19% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Przy obecnej cenie rynkowej Arconic jest wyceniany na 3,36 mld USD, a jego wartość przedsiębiorstwa wynosi 4,76 mld USD.

First Horizon Corporation

First Horizon (NYSE:FHN) to amerykański bank regionalny z Memphis w stanie Tennessee. Świadczy usługi i produkty bankowe dla klientów w 18 stanach USA, a został założony w 1864 roku.

Większość banków wypłaca dywidendę, a First Horizon nie jest wyjątkiem. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 3,44%, a wskaźnik wypłaty 28,99%. Według aktualnej ceny rynkowej wartość spółki wynosi 9,44 mld USD.