Home » Słowniczek » Mentor Handlowy

Mentor Handlowy

Mentor handlowy to profesjonalista, który zapewnia mniej doświadczonym traderom przydatne porady i pomaga im poznać ważne aspekty handlu.

Biorąc pod uwagę, że handel jest złożonym procesem, posiadanie doświadczonej osoby może pomóc nowym inwestorom przejść przez proces zrozumienia rynku. Ideą mentora handlowego jest pomoc nowym inwestorom w dostosowaniu ich doświadczeń edukacyjnych specjalnie do nich. Mentorzy handlowi zwykle pomagają w dokładnym odczytywaniu informacji zwrotnych z rynku, zarządzaniu ryzykiem, ustalaniu celów handlowych, budowaniu zaufania, omawianiu różnych potencjalnych wyników itp.

Dobry mentor handlowy powinien mieć przejrzyste i udokumentowane doświadczenie na rynku oraz wieloletnie doświadczenie.

Wróć do naszego pełnego glosariusza.