Home » News » Oto trzy akcje sektora użyteczności publicznej, które warto dodać do swojego portfela

Oto trzy akcje sektora użyteczności publicznej, które warto dodać do swojego portfela

Amerykański sektor użyteczności publicznej jest znany z niskiej zmienności i wysokich zysków z dystrybucji. Oto trzy akcje, które warto dodać do swojego portfela, aby zmniejszyć zmienność i jednocześnie uzyskać wysoką dywidendę: NextEra Energy, Duke Energy i Dominion Energy.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej znane są z niskiej zmienności i wysokiej rentowności dystrybucji, i z tych powodów często stanowią interesującą opcję dywersyfikacji portfela przy jednoczesnym uzyskiwaniu dochodu z dywidendy. Oto trzy amerykańskie spółki użyteczności publicznej, które zmniejszą zmienność Twojego portfela: NextEra Energy, Duke Energy i Dominion Energy.

NextEra Energy

NextEra Energy ma siedzibę na Florydzie i została założona w 1925 roku. Obsługuje 11 milionów ludzi, produkuje i sprzedaje energię elektryczną.

Posiada jedną z najdłuższych ścieżek wzrostu rocznej dywidendy – 26 lat z rzędu. Ponadto, wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 60,63%, a rentowność dywidendowa wynosi 2,03%. Ponadto NextEra w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wypracowała marżę zysku brutto wyższą od mediany sektora o 17,91%.

Poza dywidendą kwartalną inwestorzy korzystali również z aprecjacji kursu akcji. W ciągu ostatniej dekady cena akcji NextEra wzrosła ponad dziewięciokrotnie, a ostatnio została odrzucona powyżej 90 USD.

Duke Energy

Duke Energy to kolejne amerykańskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, które ma siedzibę w Charlotte w Karolinie Północnej. Obsługuje blisko 10 milionów klientów oraz wytwarza i dystrybuuje energię elektryczną na terenie 19 stanów.

Stopa dywidendy jest jeszcze wyższa niż w przypadku NextEra – 2,78%, podobnie jak wskaźnik wypłaty – 72,93%. Ponadto, w ciągu ostatnich 5 lat stopa wzrostu dywidendy wyniosła 3,03%, a spółka zwiększała roczne wypłaty dla akcjonariuszy przez 10 kolejnych lat.

Dominion Energy

Dominion Energy ma siedzibę w Richmond w stanie Wirginia i zatrudnia blisko 20 000 osób. Zajmuje się produkcją i dystrybucją energii w Wirginii i Karolinie Północnej, a jej marża zysku brutto za ostatnie dwanaście miesięcy wynosiła 49,26% i była wyższa od mediany sektora o 15,43%.

Cena akcji wzrosła o +8,72% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a obecnie firma ma kapitalizację rynkową w wysokości 64,94 miliardów dolarów i wartość przedsiębiorstwa w wysokości 109,03 miliardów dolarów. Dominion wypłaca kwartalną dywidendę swoim akcjonariuszom, a rentowność dywidendy wynosi 3,33%, podczas gdy wskaźnik wypłaty wynosi 66,84%.