Home » News » Najlepsze akcje spółek wydobywających złoto do kupienia

Najlepsze akcje spółek wydobywających złoto do kupienia

Akcje spółek wydobywających złoto są notowane z dużym dyskontem w stosunku do ceny złota. Jakie są zatem najlepsze akcje spółek wydobywających złoto, które warto kupić?

W czasach rosnącej inflacji inwestorzy zwracają swoją uwagę na złoto. Tradycyjne zabezpieczenie przed ogólnym wzrostem cen towarów i usług nie zawiodło w czasie pandemii COVID-19, choć niektórzy inwestorzy spodziewali się, że złoto wzrośnie jeszcze bardziej, niż to się stało.

Złoto osiągnęło jednak nowy rekord wszech czasów, po raz pierwszy przekraczając poziom 2000 dolarów. Jednak wyniki złota są jeszcze bardziej widoczne, gdy zinterpretujemy je w odniesieniu do akcji wydobywczych, które są notowane blisko 35-letniego minimum w stosunku do złota.

Jakie zatem akcje związane z wydobyciem złota warto kupić w obliczu głębokiej przeceny względem złotego kruszcu? Oto kilka nazw, które warto rozważyć: Barrick Gold, Alamos Gold i Newmont.

Barrick Gold

Barrick Gold ma siedzibę w Toronto w Kanadzie i prowadzi kopalnie złota w takich krajach, jak Mali, Argentyna, Kanada i Stany Zjednoczone. Jest to spółka wypłacająca dywidendę, której stopa zwrotu z dywidendy wynosi 1,59%, a wskaźnik wypłaty dywidendy 31,62%.

Poza otrzymywaniem dywidendy, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy cena akcji wzrosła o 15,60%. Przy obecnej cenie rynkowej, kapitalizacja rynkowa spółki Barrick Gold wynosi 44,86 mld USD.

Franco Nevada

Cena akcji Franco Nevada znajduje się w pobliżu najwyższych poziomów wszech czasów i zyskała już +22,75% YTD. Podobnie jak Barrick Gold, Franco Nevada wypłaca dywidendę, ale rentowność dywidendowa wynosi tylko 0,77%.

Jedną z miar, która przyciąga uwagę do Franco Nevada jest marża zysku brutto za ostatnie 12 miesięcy, wyższa od mediany sektora o 179,54%.

Newmont

Cena akcji spółki Newmont osiągnęła w kwietniu nowy rekord wszech czasów, ponieważ górnicy złota skorzystali na ponownym wzroście cen złota w pobliże 2000 USD. Stopa zwrotu z dywidendy w przyszłości wynosi 2,6%, a pięcioletnia stopa wzrostu dywidendy 71,11%.

Przy obecnej cenie rynkowej Newmont jest wyceniany na 67,18 mld USD, a jego wartość przedsiębiorstwa wynosi 67,94 mld USD.