HomeNews4 najlepsze akcje spółek biotechnologicznych do kupienia

4 najlepsze akcje spółek biotechnologicznych do kupienia

Mircea Vasiu

Akcje spółek biotechnologicznych przynoszą korzyści w zakresie dywersyfikacji portfela. W miarę wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną, jakie są najlepsze akcje spółek biotechnologicznych do kupienia?

Wydatki na opiekę zdrowotną rosną na całym świecie, a wzrost w sektorze biotechnologicznym wspiera innowacje. Biotechnologia koncentruje się na leczeniu rzadkich chorób, a sukces nigdy nie jest gwarantowany.

Pomimo tego, wielu inwestorów decyduje się przeznaczyć część swojego portfela na ten sektor, mając nadzieję, że przełomowy odkrycie może doprowadzić do silnego ruchu w górę. Oto cztery akcje spółek biotechnologicznych, które warto kupić w obliczu wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną na całym świecie: Agilent Technologies, Avantor, Waters Corporation i PerkinElmer.

Agilent Technologies

Agilent Technologies (NYSE:AGL) działa w branży narzędzi i usług dla nauk przyrodniczych, a jej siedziba mieści się w Santa Clara w Kalifornii. Założona w 1999 r. spółka Agilent Technologies jest spółką wypłacającą dywidendę, która zwiększała swoją roczną dywidendę w ciągu ostatnich dziewięciu lat.

Wskaźnik wypłaty wynosi 17,64%, a stopa zwrotu z dywidendy wynosi 0,62%.

Avantor

Avantor (NYSE:AVTR) działa w tej samej branży co Agilent Technologies, a rynek szacuje przychody na poziomie 8 mld USD w 2022 roku. Marża EBIT Avantor za ostatnie dwanaście miesięcy przekracza medianę sektora o 1288,84%.

Waters Corporation

Waters Corporation (NYSE:WAT) jest kolejną amerykańską spółką działającą w tej samej branży. Nie wypłaca ona dywidendy, ale działa z marżą zysku brutto, która w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekracza medianę sektora o 5,03%. Ponadto, marża EBIT za ostatni rok jest wyższa od mediany sektora o 2727,12%.

W ciągu ostatniego roku kurs akcji firmy wzrósł o ponad 15%, a na obecnym poziomie spółka jest wyceniana na 19,73 mld USD.

PerkinElmer

Cena akcji PerkinElmer (NYSE:PKI) wzrosła o ponad 40% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Firma dostarcza rozwiązania dla diagnostyki i rynków nauk przyrodniczych na całym świecie, a szacunkowe roczne przychody za okres fiskalny kończący się w grudniu 2022 r. wynoszą 4,48 mld USD.

Jest to kolejna spółka, której marża EBIT jest znacznie wyższa niż mediana dla sektora i wynosi 2739,55%. PerkinElmer wypłaca kwartalną dywidendę, a wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 2,45%.