HomeAkcjeKup Rolls-Royce
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje Rolls-Royce (RR) w Polsce w 2022

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce (RR)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Tony Loton Aktualizowano: May 13, 2022

Przeciętny konsument może myśleć o Rolls-Royce'ie jako o brytyjskim producencie samochodów; jednak Rolls-Royce Holdings plc jest w rzeczywistości międzynarodową firmą lotniczą i obronną z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firma motoryzacyjna powstała w 1973 roku, a markę motoryzacyjną kupiło później BMW.

Grupa posiada spółki zależne zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją systemów zasilania dla lotnictwa i innych gałęzi przemysłu. Jeśli chodzi o silniki lotnicze, Rolls-Royce jest drugim co do wielkości producentem po General Electric, a grupa prowadzi również działalność w sektorach napędu morskiego i energetyki.

Obecnie firma posiada ponad 100 spółek zależnych i spółek joint venture oraz zatrudnia ponad 50 000 pracowników na całym świecie. Akcje firmy są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzą w skład indeksu FTSE 100. Z tego przewodnika dowiesz się, jak pewnie kupować akcje Rolls-Royce'a i dlaczego warto to robić, biorąc pod uwagę różne fundamentalne czynniki.

Jak kupić RR akcje w 5 prostych krokach

 1. 1
  Odwiedź eToro, korzystając z poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
 2. 2
  Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
 3. 3
  Kliknij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
 4. 4
  Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Rolls-Royce

Przed przystąpieniem do analizy fundamentalnej wartości akcji Rolls-Royce'a pod kątem zakupu akcji, kluczowe jest zrozumienie, czym zajmuje się firma i w jaki sposób generuje przychody. Ponadto bardzo ważne jest zrozumienie, w jaki sposób firma wyróżnia się na tle konkurencji i czy to zróżnicowanie nosiesie za sobą wartość wewnętrzną. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat historii firmy i sposobu, w jaki Rolls-Royce zarabia pieniądze.

Historia Rolls-Royce'a

Firma Rolls-Royce wywodzi się z biznesu inżynieryjnego założonego przez Henry'ego Royce'a w 1884 roku i firmy projektującej samochody przez Charlesa Rollsa w 1904 roku. Nowo utworzona firma Rolls-Royce Limited została założona w 1906 roku, kiedy dwaj mężczyźni zgodzili się produkować i sprzedawać szereg samochodów. W 1971 Rolls-Royce Limited popadł w stan likwidacji, ponieważ firma nie była w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Rząd Wielkiej Brytanii kupił jednak firmę i jej aktywa. Rolls-Royce Limited został następnie zarejestrowany pod nową nazwą, Rolls-Royce plc.

Rolls-Royce plc był spółką handlową i podmiotem notowanym na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych do 2003 roku. W 2003 roku udziałowcy firmy zgodzili się na utworzenie nowego holdingu: Rolls-Royce Group plc. Później w 2011 roku Rolls-Royce Group stała się spółką zależną nowej spółki macierzystej grupy Rolls-Royce Holdings plc. Spółka holdingowa to ta, która jest obecnie przedmiotem obrotu na LSE.

Jaka jest strategia Rolls-Royce'a?

Rolls-Royce koncentruje się na czterech głównych sektorach: cywilnym, wojskowym, morskim i energetycznym. Firma przeznaczyła dużą część swoich nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój swoich linii produktów. Ma to na celu dostarczenie nowych produktów i nowych technologii, które później zwiększają przychody firmy. W swojej istocie Rolls-Royce dąży do utrzymania i obrony swoich podstawowych linii biznesowych. Oprócz tego firma stara się pielęgnować wschodzące firmy, które może później przejąć. Realizując te dwa cele, firma zarządza przenoszeniem technologii, możliwości, zasobów i wartości między liniami biznesowymi.

Jak Rolls-Royce zarabia pieniądze?

Rolls-Royce zarabia na czterech głównych odnogach działalności:

 • Civil Aerospace ma największy udział w przychodach firmy. To ramię jest odpowiedzialne za produkcję silników lotniczych do dużych samolotów komercyjnych, regionalnych odrzutowców i rynków lotnictwa biznesowego. Głównym komponentem wytwarzanym przez segment lotnictwa cywilnego są duże silniki stanowiące średnio 70% miksu przychodów tego segmentu operacyjnego.

 • Power Systems odnosi się do ramienia Rolls-Royce'a, które dostarcza szybkie i średnioobrotowe silniki tłokowe oraz kompletne systemy napędowe i generujące moc. Segment ten sprzedaje produkty na rynki morskie, obronne, energetyczne i przemysłowe. Segment systemów elektroenergetycznych jest drugim co do wielkości kontrybutorem przychodów, stanowiąc 22% przychodów.

 • Segment Defence jest liderem na rynku silników lotniczych do wojskowych samolotów transportowych i patrolowych o zastosowaniach bojowych i śmigłowcowych. Segment ten jest trzecim co do wielkości źródłem przychodów Rolls-Royce'a, generując średnio 20% przychodów. Jest jednak najbardziej znaczącym kontrybutorem zysków netto firmy.

 • Segment ITO Aero odnosi się do Industria de Turbo Propulsores i jest hiszpańskim producentem silników lotniczych i turbin gazowych. Segment ten należy do branży lotniczej i produkuje silniki lotnicze. Ponadto segment ten świadczy również usługi konserwacyjne, naprawcze i remontowe (usługi MRO) dla lotnictwa biznesowego, regionalnych linii lotniczych oraz zastosowań przemysłowych i obronnych. Ponieważ segment ten koncentruje się głównie na świadczeniu usług, ma jedną z najwyższych marż w firmie, mimo że generuje najmniejsze przychody.

Jak Rolls-Royce radził sobie w ostatnich latach?

W ciągu ostatnich pięciu lat akcje Rolls-Royce'a generowały ujemne stopy zwrotu przekraczające 50%. Chociaż ostatnia wypłata dywidendy z akcji miała miejsce w kwietniu 2020 r., akcja cenowa zrównoważyła zyski z wypłaty. Pomiędzy styczniem 2020 a kwietniem 2020 akcje spadły o ponad 50%, kiedy światowe rynki załamały się wraz z nadejściem Covid-19 i jego rozprzestrzenieniem się na cały świat. Od tego czasu kurs akcji wykazuje niewielkie oznaki poprawy. Analitycy spodziewają się, że akcje Rolls-Royce'a powinny wzrosnąć pod wpływem zwrotu cenowego, gdy branża lotnicza ponownie rozpocznie działalność.

Analiza fundamentalna Rolls-Royce'a

Większość inwestorów stosuje jakąś formę analizy fundamentalnej przed zainwestowaniem w spółkę. Analiza fundamentalna służy do pomiaru wewnętrznej wartości firmy poprzez badanie odpowiednich czynników ekonomicznych i finansowych, które wpływają na firmę. Przeanalizujemy czynniki dotyczące akcji Rolls-Royce'a, takie jak wskaźnik P/E, przychody, zyski, zysk na akcję, stopa dywidendy i przepływy pieniężne.

Przychody Rolls-Royce'a

Przychody firmy odnoszą się do pieniędzy generowanych poprzez jej działalność. W przypadku Rolls-Royce'a przychody pochodzą ze sprzedaży sprzętu i maszyn wraz z usługami serwisowymi. Przychody Rolls-Royce'a można znaleźć w sprawozdaniu finansowym firmy, które publikowane jest kwartalnie i corocznie. Przychody firmy są zwykle pierwszą pozycją w rachunku zysków i strat firmy. Zazwyczaj spółka o rosnących przychodach to dobry znak, a akcje mają tendencję do doceniania takich firm.

Zysk Rolls-Royce'a na akcję

Chociaż firma z rosnącymi przychodami jest dobra, to nic nie znaczy, jeśli co roku przynosi straty. Zysk na akcję jest miarą rentowności firmy. Jest obliczany poprzez podzielenie raportowanych zysków przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. Inwestorzy mogą traktować ten wskaźnik jako kwotę zysków, które zarobili na posiadaną akcję. Jednak inwestorzy nie otrzymują tych zysków jako dywidendy, ponieważ niektóre firmy reinwestują swoje zyski, aby nadal zwiększać swoje przychody.

Współczynnik P/E Rolls-Royce'a

Wskaźnik P/E mierzy dochody firmy w stosunku do ceny, jaką inwestor płaci za akcję firmy. Oblicza się ją, dzieląc zysk na akcję (obliczony powyżej) przez cenę rynkową akcji. Miara ta jest również określana jako wielokrotność ceny lub zarobków. Wskaźnik P/E Rolls-Royce'a można porównać do wskaźnika P/E podobnej firmy lub indeksu branżowego. Na przykład, jeśli wskaźnik P/E Rolls-Royce'a jest wyższy niż u większości konkurentów, może to wskazywać, że cena akcji jest zbyt wysoka. Z drugiej strony, gdy firma raportuje stratę, mianownik tego wskaźnika będzie ujemny. Nie ma zwyczaju raportowania ujemnego wskaźnika P/E w finansach, więc analitycy zwykle pozostawiają go na poziomie zerowym.

Stopa dywidendy Rolls-Royce'a

Kiedy firma odnotowuje zysk, jej kierownictwo może zdecydować się na reinwestowanie całości zysków w celu zwiększenia przychodów w przyszłym roku lub na podzielenie się częścią zysków z inwestorami w formie dywidendy. Stopa dywidendy jest miarą ceny, jaką inwestor płaci, aby otrzymać tę część zysku i jest zwykle wyrażana w procentach. Na przykład stopa dywidendy Rolls-Royce'a jest obliczana poprzez podzielenie dywidendy na akcję przez cenę rynkową. Ostatnia dywidenda wypłacona przez Rolls-Royce'a miała miejsce w kwietniu 2020 r.

Przepływy pieniężne Rolls-Royce'a

Przepływ środków pieniężnych spółki odnosi się do przepływu środków pieniężnych w firmie w danym okresie. Wpływy pieniężne pochodzą ze sprzedaży produktu, zysków z inwestycji lub odsetek od pożyczonych pieniędzy. Natomiast wydatki pieniężne są przeznaczane na opłacenie zapasów i pokrycie wydatków poniesionych w danym okresie. Firma o stabilnym przepływie pieniężnym, który skutkuje napływem gotówki netto, jest uważana za dobrą firmę. Wskazuje to, że jej wydatki gotówkowe mogą zostać pokryte z gotówki generowanej ze sprzedaży oraz inwestycji.

Dlaczego warto kupować akcje Rolls-Royce'a?

W ostatnich latach fundamenty Rolls-Royce'a mogły nie być atrakcyjne. W ciągu ostatnich pięciu lat przychody firmy wzrastały z wyjątkiem roku 2020. Jednocześnie firma odnotowała stratę przez cztery z ostatnich pięciu lat. Gdy przyjrzymy się jednak finansom firmy Rolls-Royce, dysponuje ona sporą bazą aktywów, które można sprzedać w celu sfinansowania projektów, które mogą zwiększyć jej wartość. Przepływy pieniężne spółki są również zdrowe, uwzględniając dodatnie ruchy netto w gotówce na przestrzeni lat.

Oto kilka powodów, dla których warto kupić akcje Rolls-Royce'a:

 • Zyskujesz ekspozycję na sektor producentów samolotów i sektor motoryzacyjny za jedną cenę.
 • Firma istnieje od ponad 100 lat wraz z globalną marką, która zmniejsza ryzyko, na jakie narażone są młodsze firmy lub start-upy.
 • Cena akcji spółki w 2013 roku spadła, co sprawia, że obecna cena jest okazją dla byczych inwestorów.

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Rolls-Royce

Podczas handlu Rolls-Royce'em lub innymi akcjami, dobrą wskazówką jest zachowanie należytej staranności. Chociaż ten przewodnik zapewnił Ci dogłębne zbadanie działalności firmy, pamiętaj, aby przeprowadzić własne badania. Poświęć trochę czasu na przejrzenie raportów finansowych firmy, wiadomości o spółce, jej konkurencji i oczekiwanych przez analityków wyników. W rezultacie, doskonaląc tę umiejętność, będziesz znacznie lepszym inwestorem i zmniejszysz swoją ekspozycję na ryzyko, eliminując złe inwestycje.
- Tony Loton
Kup akcje Rolls-Royce już dziś!

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Rolls-Royce

Przed zakupem akcji Rolls-Royce'a bardzo ważne jest, aby zapoznać się z poniższymi pięcioma poradami.

1. Zrozum firmę

Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, powiedział kiedyś, że inwestycja w wiedzę opłaca się najbardziej. Poświęcenie czasu na edukację w zakresie handlu i specyfiki inwestycji może na dłuższą metę zaoszczędzić niemałe pieniądze. Przed zainwestowaniem w spółkę, która sprzedaje produkt, z którego korzystasz na co dzień, lub w firmę, której kurs akcji podwoił się w ciągu ostatniego roku, koniecznie zajrzyj za kulisy, aby zrozumieć jej model biznesowy. Firmy powinny wykorzystywać dług, aby generować przychody i jak najefektywniej pożytkować swoje aktywa. Akcjonariusze powinni widzieć zwroty z inwestycji poprzez wzrost wartości kapitału lub wypłatę dywidendy.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Najłatwiejszym sposobem na utratę pieniędzy podczas inwestowania jest nie poświęcanie czasu na zrozumienie, jak inwestować. Rynki finansowe realizują biliony dolarów w codziennych transakcjach; zrozumiałe jest zatem, że początkujący trader będzie przytłoczony ilością informacji. Korzystanie z narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop loss i limit, zmniejsza ryzyko utraty kapitału podczas handlu. Wiedza o tym, czy inwestować w same akcje zamiast w kontrakt na różnicę (CFD) lub postawić zakład na spread, przychodzi w miarę poznawania rynków.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybór odpowiedniego brokera może zadecydować o zysku lub stracie na Twoich transakcjach. Jeśli opłaty brokera są zbyt wysokie lub broker posiada ukryte opłaty za handel, możesz zamykać zyskowne pozycje, ale możesz stracić wszystkie te pieniądze, uiszczając opłaty. Powinieneś również zdawać sobie sprawę z dźwigni, jaką oferuje twój broker. Dźwignia finansowa to pieniądze pożyczone od brokera podczas zawierania transakcji. Dźwignia może zwiększyć zarówno Twoje zyski, jak i straty. Niektórzy brokerzy mogą oferować dźwignię na instrumentach takich jak CFD lub opcje, ale zwykle oferują dźwignię na akcjach i handlu forex.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Decydując o tym, ile chciałbyś zainwestować, powinieneś kierować się powszechnie przyjętą zasadą inwestowania tylko dochodu będącego do Twojej dyspozycji. Dochód rozporządzalny odnosi się do tej części dochodu, która pozostaje po pokryciu wydatków i podatków, i którą możesz wydawać lub oszczędzać według własnego uznania. Dlatego powinieneś inwestować pieniądze, których nie potrzebujesz od razu, a na pewno nie chcesz inwestować wszystkich swoich oszczędności.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Inwestorzy pojawiają się na rynku z różnych powodów; niektórzy mogą chcieć wyjechać na wakacje, inni mogą chcieć kupić swój wymarzony dom, a niektórzy mogą chcieć przejść na emeryturę. Jednak pewne jest to, że inwestorzy są na rynku w tym samym celu: aby zarobić pieniądze. Dlatego pierwszym krokiem w Twojej karierze jako tradera powinno być zawsze wyznaczenie sobie celu. Kiedy już wiesz, ile pieniędzy musisz zarobić i jaki masz harmonogram, odrobina matematyki może określić, ile powinieneś inwestować każdego miesiąca, aby osiągnąć swój cel.

Wyniki finansowe na akcjach Rolls-Royce

W tym przewodniku przyjrzeliśmy się historii Rolls-Royce Holdings plc, sposobom zarabiania pieniędzy i strategii firmy na rzecz rozwoju. Zagłębiliśmy się również w fundamenty firmy, badając wskaźniki P/E, EPS i stopę zwrotu z dywidendy. Następnie omówiliśmy, gdzie można kupić akcje Rolls-Royce'a, i przedstawiliśmy porady ekspertów oraz pięć rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie akcji.

Zanim zaczniesz handlować, powinieneś poświęcić trochę czasu na przeprowadzenie analizy due diligence swojej potencjalnej inwestycji. Zbadaj interesujące Cię akcje, wybierz najlepszego brokera, który pasuje do Twojego stylu handlu i upewnij się, że korzystasz z narzędzi do zarządzania ryzykiem. Przeczytanie tego przewodnika jest doskonałym sposobem na rozpoczęcie przygody z tradingiem.

Dla niektórych handel może być przerażający i jest to zrozumiałe. Poświęć trochę czasu na przeczytanie dodatkowych materiałów na temat swoich inwestycji i zapoznaj się z globalnymi wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na Twoje transakcje. Możesz także spędzić więcej czasu na swoim koncie handlowym demo, dopóki nie będziesz czuć się komfortowo, handlując przy użyciu prawdziwych pieniędzy.

Alternatywne akcje

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Lyft logo
Lyft
LYFT
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Często zadawane pytania

 1. Spółki nie są prawnie zobowiązane do wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Zarząd Rolls-Royce'a podjął decyzję o zawieszeniu wypłaty końcowej dywidendy w 2019 r. i zaliczkowej wypłaty dywidendy w 2020 r. ze względu na niepewność perspektyw makroekonomicznych, spowodowaną przez spowolnienie wywołane globalną pandemią.

 2. Rolls-Royce Holdings plc (ticker: RR) notowany jest na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Traderzy spoza Wielkiej Brytanii mogą handlować na LSE, jeśli ich broker umożliwia dostęp do tego rynku. Przed rozpoczęciem handlu na LSE, będą oni musieli również przekonwertować swoją walutę bazową, taką jak USD, na GBP.

 3. Indeks to portfel hipotetycznych aktywów inwestycyjnych, które pokazują ruch segmentu rynku lub całego rynku. Przykładami indeksów są FTSE 100, S&P 500 lub indeks cen Euro STOXX 50.

 4. Dźwignia finansowa to kapitał pożyczony od brokera, który w pewnych przypadkach zwracasz z niewielkim odsetkiem. Dźwignia finansowa to potężne narzędzie handlowe, które może zwiększyć Twój zwrot z kapitału, ale jeśli zostanie niewłaściwie użyte, może zwiększyć Twoje straty.

 5. Popularnymi narzędziami zarządzania ryzykiem dostępnymi dla traderów są zlecenia limit i stop loss. Zlecenie limit to rodzaj zlecenia, którego można użyć do kupna lub sprzedaży papieru wartościowego po żądanej cenie, a nie po cenie rynkowej. Stop loss jest podobny do zlecenia limit, ponieważ realizuje zlecenie sprzedaży, gdy papier wartościowy osiągnie cenę docelową. Te narzędzia zarządzania ryzykiem są wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka utraty kapitału.

 6. Analiza fundamentalna służy do określenia rzeczywistej wartości papieru wartościowego poprzez badanie takich czynników, jak strategia finansowa i zarządcza firmy. Analiza techniczna obejmuje badanie trendu bazowego papieru wartościowego poprzez rozważanie takich czynników, jak cena i wolumeny handlu. Niektórzy inwestorzy próbują argumentować, że jeden rodzaj analizy jest lepszy od drugiego, podczas gdy w rzeczywistości oba idą ze sobą w parze. Analiza fundamentalna podpowie Ci, w co warto zainwestować, a analiza techniczna podpowie, kiedy inwestować.