HomeAkcjeKup Nintendo

Jak kupić akcje Nintendo (NTDOF) w Polsce w 2022

Nintendo (NTDOF)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Emmanuel Ekwomadu Aktualizowano: June 14, 2022

Nintendo Co., Ltd. to japońska międzynarodowa firma, która opracowuje, produkuje i dostarcza elektroniczne produkty rozrywkowe w Japonii i na całym świecie. Posiadając liczne filie w Japonii i za granicą, Nintendo jest jedną z najbogatszych i najcenniejszych japońskich spółek. Nintendo otrzymało wiele nagród, w tym Emmy Awards for Technology & Engineering oraz Game Developers Choice Awards.

Spółka weszła na giełdę w drugiej sekcji Giełdy Papierów Wartościowych w Osace i Giełdzie Papierów Wartościowych w Kioto w 1962 roku. Ten przewodnik wyjaśnia, dlaczego warto kupić akcje Nintendo po uwzględnieniu różnych czynników fundamentalnych, a także pokazuje, jak i gdzie je kupić.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Nintendo

W tym momencie przyjrzymy się bliżej Nintendo Co., Ltd., badając jego historię i strategię biznesową, sposoby zarabiania pieniędzy i wyniki akcji w ostatnich latach.

Historia Nintendo

Firma została założona 23 września 1889 roku jako Nintendo Karuta przez rzemieślnika Fusajiro Yamauchiego, pierwotnie w celu produkcji ręcznie robionych kart do gry hanafuda. Próbowała swoich sił w różnych branżach, zwłaszcza w latach 60. XX wieku. W 1962 roku spółka weszła na giełdę, notując swoje akcje na Drugiej Sekcji Giełdy Papierów Wartościowych w Osace i Giełdzie Papierów Wartościowych w Kioto.

Dopiero w latach 70. Nintendo zagłębiło się jednak w świat elektroniki i gier wideo; w 1977 r. rozpoczeło dystrybucję swojej pierwszej konsoli do gier wideo, Color TV-Game. Firma zyskała międzynarodowe uznanie, wypuszczając w 1981 r. Donkey Kong oraz Nintendo Entertainment System i Super Mario Bros.

Od 1985 roku wyprodukowała jedne z najbardziej udanych konsol w branży gier wideo, w tym Game Boy, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo DS, Wii i Nintendo Switch. Firma opracowała różne franczyzy, w tym popularne Pokémon, Kirby i Metroid.

Jaka jest strategia Nintendo?

Nintendo jest znane w Japonii i na całym świecie z tworzenia platform do gier wideo, a także systemów sprzętowych na urządzenia przenośne i konsole domowe oraz związanego z nimi oprogramowania. Choć Nintendo ma do czynienia z poważną konkurencją ze strony Sony PlayStation czy Xboksa Microsoftu, udało mu się wykorzystać strategię błękitnego oceanu, aby odróżnić swój produkt od konkurencji.

Strategia firmy, aby wyróżnić się na tle konkurencji, pozwoliła jej odnieść sukces bez konieczności bezpośredniego konkurowania z najnowszymi konsolami Microsoft i Sony. Firma skupiła się mniej na specyfikacjach sprzętowych, a zamiast tego wprowadziła nową rozgrywkę, która w większym stopniu zaspokajała potrzeby gier rodzinnych, tworząc w ten sposób dla siebie nowy rynek.

Oferując konsolę Wii, firma uniknęła bezpośredniej konkurencji z branżą i skierowała się do segmentu osób nie będących graczami, a ponieważ Wii sprzedało się w ponad 102 milionach sztuk, wyprzedzając Xbox 360 Microsoftu (86 milionów sztuk) i Sony PlayStation 3 (88 milionów sztuk), strategia okazała się sukcesem.

Jak Nintendo zarabia pieniądze?

Nintendo zarabia na sprzedaży swoich produktów i usług związanych z rozrywką elektroniczną, w tym gier wideo, systemów sprzętowych na urządzenia przenośne i konsole domowe oraz powiązanego oprogramowania, w różnych częściach świata.

Podobnie jak w przypadku innych firm zajmujących się rozrywką domową na konsolach, przychody Nintendo pochodzą z ciągłego tworzenia i licencjonowania gier. Firma nieustannie tworzy nowe dodatki do swoich ukochanych franczyz i daje innym firmom możliwość tworzenia i dodawania własnych gier, jednocześnie wynagradzając Nintendo za ten przywilej.

Oprócz tego tradycyjnego sposobu zarabiania, firma stara się zwiększać dochody za pomocą swojego „Unfold System”, który eliminuje potrzebę wydawania nowych gier w ramach franczyzy. Dzięki temu nowemu systemowi, zamiast wypuszczać nowe gry i wydawać licencje, jedna gra może zostać rozwinięta o nowe krainy i przygody, które ją powiększają i sprawiają, że gracz ma wrażenie, że gra ewoluuje w naturalny sposób.

Jak Nintendo radziło sobie w ostatnich latach?

Po wzroście cen akcji Nintendo w połowie 2000 r., osiągnięciu ponad 700% zysków w ciągu 4 lat i rekordowego poziomu 72 100,00 jenów w październiku 2007 r., akcje zaczęły stopniowo spadać w ciągu następnych ośmiu lat aż do 10 000,00 JPY. Od 2015 r. ponownie zaczęły rosnąć, osiągając 69 830,00 jenów (dość blisko rekordowego poziomu) w grudniu 2020 r.

Od początku 2021 r. zaczęły się jednak cofać. W momencie pisania tego tekstu (5 października 2021 r.) cena akcji wynosi około 49 600,00 jenów, czyli o 29,0% poniżej szczytu z grudnia 2020 r.

Źródło: Yahoo! Finance

Analiza fundamentalna Nintendo

Analiza fundamentalna to sposób oceny akcji poprzez badanie działalności spółki w celu poznania jej wewnętrznej wartości i potencjału do wzrostu. Nie jest to analiza techniczna, w ramach której traderzy wykorzystują historyczną akcję cenową i pewne wzorce cenowe do prognozowania przyszłych ruchów cen.

Przeprowadzając fundamentalną analizę akcji, musisz zbadać kluczowe wskaźniki finansowe. Podczas gdy niektóre z nich, takie jak wskaźnik P/E, przychody, zysk na akcję, stopa dywidendy i przepływy pieniężne, są mierzalne, inne nie — na przykład zarząd spółki czy jej wartość. W tym przewodniku skupimy się na tych mierzalnych.

Przychody Nintendo

Przychód to kwota, jaką spółka zarabia na sprzedaży swoich produktów lub usług, zanim odjęte zostaną jakiekolwiek koszty w celu uzyskania zysków (zarobków). Przychody spółki są zawsze prezentowane na górze rachunku zysków i strat za badany okres, dlatego nazywa się je górną linijką.

Im wyższe przychody, zwłaszcza w porównaniu z podobnym okresem roku wcześniejszego, tym lepiej. Przychody Nintendo wzrosły o 34,4%, z 1,31 bln jenów do 1,76 bln jenów w roku podatkowym 2020/2021, który zakończył się 30 marca 2021 r.

Źródło: Yahoo! Finance

Zysk na akcję Nintendo

Zysk spółki to zarobek odnotowany za okres rozliczeniowy po odliczeniu wszystkich kosztów działalności biznesowej od jej przychodów. Jest zwykle określany jako „dolna linijka”. Ponieważ jednak posiadasz tylko część akcji spółki (a nie ich całość), powinieneś być bardziej zainteresowany zyskiem na akcję (EPS) niż całkowitym zyskiem. EPS to kwota, jaką spółka zarobiła w przeliczeniu na pojedynczą wyemitowaną przez siebie akcję zwykłą.

Na przykład EPS Nintendo oblicza się, dzieląc zysk netto (pomniejszony o dywidendy wypłacone akcjonariuszom uprzywilejowanym) przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. Nie musisz jednak samodzielnie wykonywać tych wyliczeń, ponieważ są one dostępne na stronach internetowych maklerów giełdowych lub na dowolnej większej stronie internetowej poświęconej finansom. EPS Nintendo na rok fiskalny 2020/2021 wynosi 4003 JPY.

Współczynnik P/E Nintendo

Wskaźnik cena-zysk (P/E) to miara porównująca cenę akcji spółki z jej zyskiem na akcję. Oblicza się go dzieląc aktualną cenę akcji przez EPS.

Na przykład, przy cenie akcji Nintendo na poziomie 49 600,00 jenów i EPS-ie na poziomie 4 003, wskaźnik P/E wyniósłby około 12,39. Od października 2021 r. inwestorzy są więc gotowi zapłacić 12,39 jenów za każdego jena, który zarobi spółka.

Generalnie spółki o bardzo wysokich wskaźnikach P/E są uważane za przewartościowane, ale może być również tak, że inwestorzy spodziewają się ogromnych zysków w przyszłości.

Stopa dywidendy Nintendo

Niektóre spółki przekazują część swoich zarobków swoim udziałowcom jako dywidendy pieniężne i mogą to robić kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Po ogłoszeniu dywidendy cena akcji rośnie aż do dnia bez dywidendy, a następnie spada.

Stopa dywidendy porównuje łączne roczne dywidendy spółki z ceną jej akcji. Na przykład, jeśli spółka wypłaca roczne dywidendy w wysokości 2200 jenów na akcję, gdy jej cena akcji wynosi 50 000 jenów, jej stopa dywidendy wyniesie 4,4%. Chociaż możesz samodzielnie wykonać obliczenia, stopa dywidendy jest często postrzegana wraz z innymi wskaźnikami finansowymi na stronie internetowej maklera giełdowego lub na jednej z głównych stron finansowych.

Nintendo wypłaca dywidendy co pół roku. W roku podatkowym 2020/2021 wypłaciło zaliczkową dywidendę w wysokości 810 jenów we wrześniu 2020 r. i końcową dywidendę w wysokości 1410 jenów w marcu 2021 r., co daje całkowitą roczną dywidendę w wysokości 2220 jenów.

Przepływ pieniężny Nintendo

Przepływ pieniężny odnosi się do sposobu, w jaki pieniądze wpływają do spółki i z niej wypływają. Jest raportowany w rachunku przepływów pieniężnych, który jest jednym z trzech sprawozdań finansowych, które musisz przestudiować dokonując analizy spółki. Rachunek przepływów pieniężnych znajdziesz obok innych sprawozdań finansowych w sekcji finansowej informacji o spólce na stronie internetowej brokera lub na dowolnej z głównych stron finansowych.

Rachunek przepływów pieniężnych Nintendo za rok podatkowy 2020/2021 znajdziesz poniżej:

Źródło: Yahoo! Finance

Najważniejszą informacją w tym zestawieniu są wolne przepływy pieniężne, które wynoszą ponad 605 miliardów jenów. Jest to kwota środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych pozostałych po opłaceniu przez firmę głównych wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności, w tym kosztów lokalu, wyposażenia i innych rachunków. Są to środki, z których spółka musi sfinansować ekspansję, wypłacać dywidendy lub spłacać długi.

Dlaczego warto kupować akcje Nintendo?

Fundamenty Nintendo są dość solidne, a jego akcje radziły sobie bardzo dobrze w ciągu ostatnich sześciu lat. Mimo że spółka zmaga się z silną konkurencją ze strony Sony i innych, jej bystry zespół zarządzający był w stanie wykorzystać innowacyjne pomysły do tworzenia nowych rynków dla swoich produktów, a także ulepszania metod generowania przychodów.

Oto trzy powody, dla których warto kupić akcje Nintendo:

 • Spółka jest dobrze zarządzana;
 • Nieustannie tworzy sposoby na generowanie większych przychodów;
 • Wypłaca regularne dywidendy, które mogą być kolejnym źródłem dochodu.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Nintendo

Od 5 października 2021 r. akcje nadal znajdują się w spadku, który rozpoczął się na początku 2021 r., po wzroście w 2020 r. Nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie skończy się spadek, więc nie zaleca się umieszczania zlecenia kupna typu limit. Zamiast tego poczekaj, aż kurs dokona zwrotu, a następnie dodaj zlecenie rynkowe.
- Emmanuel Ekwomadu

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Nintendo

Oto pięć ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem akcji:

1. Zrozum spółkę

Oczywiście nie ma nic złego w inwestowaniu w spółkę, której produkty/usługi znasz lub lubisz. Nigdy nie byłoby to jednak wystarczające bez uwzględnienia czynników fundamentalnych. Możesz kochać gry wideo Nintendo, ale czy spółka jest rentowna? Musisz przestudiować ich model biznesowy, zespół zarządzający i wskaźniki finansowe, aby wiedzieć, czy to dobry biznes.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Czy w przeszłości poświęciłeś swój czas, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, powinieneś najpierw nauczyć się podstaw przed wprowadzeniem pieniędzy na rynek. Przeczytaj niektóre z naszych zasobów na temat podstaw inwestowania, a także zapoznaj się z niektórymi słownikami finansowymi, aby poznać niektóre terminy związane z inwestowaniem. W ten sposób będziesz mógł zrozumieć sprawozdania finansowe i analizy. Przede wszystkim dowiedz się, jak prawidłowo tworzyć zlecenia iradzić sobie z ryzykiem, wliczając w to zarządzanie ryzykiem, pieniędzmi i o strategie dywersyfikacji.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wybierz brokera, który jest regulowany w Twoim kraju zamieszkania. Może to zapewnić pewną formę ochrony — na przykład Twój fundusz będzie ubezpieczony od bankructwa domu maklerskiego, jeśli istnieje system rekompensat, taki jak program rekompensat za usługi finansowe (FSCS) w Wielkiej Brytanii.

Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem brokera, obejmują ofertę aktywów brokera, obsługiwane typy zleceń, prowizje handlowe, platformy transakcyjne (desktopowe, internetowe lub mobilne), metody płatności i obsługę klienta.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Określ, ile przeznaczysz na inwestycję i jaki procent chcesz przeznaczyć na akcje jednej spółki. Powinieneś także zaplanować, jak kupić akcje, które chcesz: o ile możesz kupić wszystkie akcje, które zamierzasz, w jednej transakcji, rozsądnie może być praktykowanie uśredniania kosztów.

Jeszcze jedno, nie inwestuj więcej, niż możesz stracić i unikaj korzystania z pożyczonych środków, w tym dźwigni oferowanej przez Twojego brokera. Chociaż dźwignia może zwiększyć potencjalne zyski, może również zwiększyć straty. Jeśli jesteś początkującym, unikaj dźwigni, dopóki nie zdobędziesz doświadczenia.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Wreszcie, musisz mieć cel inwestycyjny. Co chcesz osiągnąć dzięki tej inwestycji? Możliwe, że chcesz zbudować fundusz emerytalny, zaplanować przyszły projekt lub zebrać pieniądze na studia dla swojego dziecka. Bez względu na przyczynę, ważne jest, aby wiedzieć, jak długo wstrzymać inwestycję i kiedy dokonać wypłaty. Czy nastąpi to, gdy cena osiągnie określony poziom, gdy fundamenty będą słabe, gdy będziesz potrzebować pieniędzy, czy może chcesz trzymać w na czas nieokreślony?

Konkluzja odnośnie zakupu akcji Nintendo

Nintendo to japońska międzynarodowa firma, która tworzy i sprzedaje gry wideo w Japonii i na całym świecie. Możesz chcieć zainwestować w te akcje, jeśli chcesz regularnie uzyskiwać dochody z dywidend. Możesz nabyć te akcje za pośrednictwem międzynarodowego brokera z dostępem do giełd japońskich lub za pośrednictwem rynku OTC w USA.

Gotowy do inwestowania w akcje Nintendo już teraz? Zarejestruj się u maklera papierów wartościowych lub na rynku OTC i poszukaj akcji na liście. Aby kupić po notowanej cenie, kliknij przycisk kupna lub złóż zlecenie kupna typu limit po maksymalnej cenie, jaką jesteś w stanie zapłacić.

Jeśli nie jesteś teraz gotowy do inwestowania, czytaj dalej nasze inne przewodniki, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu. Aby dowiedzieć się, jak składać zlecenia na rynku, możesz „handlować na papierze” za pomocą rachunku demo maklera.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Post Italiane logo
Post Italiane
PITAF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Zarobki netto firmy nazywane są jej dolną linijką, ponieważ są one umieszczane w dolnej linijce rachunku zysków i strat. Innymi słowy, zarobki netto są ostatnią wartością, którą zobaczysz na rachunku zysków i strat dowolnej spółki. Pokazują one, ile spółka zarobiła po odliczeniu wszystkich wydatków i mogą przyjąć wartość dodatnią (zyski) lub ujemną (straty).

 2. Jest to termin techniczny sformułowany przez profesorów szkoły biznesu INSEAD, Chana Kima i Renee Mauborgne'a w ich książce Blue Ocean Strategy. Termin ten jest używany do wyjaśnienia strategii marketingowej, która koncentruje się na tworzeniu nowego rynku zamiast konkurowania na już istniejącym.

  Dzięki strategii błękitnego oceanu firma tworzy produkty, które przyciągną nowe grupy demograficzne. Na przykład Wii od Nintendo skierowane jest do całej rodziny, zamiast po prostu konkurować z PlayStation kochającą gry młodzież.

 3. Rynek pozagiełdowy (OTC) to rynek, na którym papierami wartościowymi handluje się za pośrednictwem sieci brokerów-dealerów, w przeciwieństwie do giełdy scentralizowanej. Przykłady obejmują Pink OTC Markets Inc. (należący do OTC Markets Group Inc.) czy OTC Bulletin Board (OTCBB) w USA. Alternatywny rynek inwestycyjny (AIM) w Wielkiej Brytanii również kwalifikuje się jako rynek OTC.

 4. Uśrednianie kosztów to technika inwestycyjna, w ramach której inwestor dokonuje regularnych inwestycji przez pewien okres, w przeciwieństwie do zakupu w ramach jednej transakcji. Dzieli łączną kwotę i inwestuje stałe sumy w regularnych odstępach czasu. W końcu średnia cena zakupu stanie się ceną wejścia. Strategia ta pomaga zredukować skutki zmienności.

 5. To zależy; jeśli zamierzasz kupować i trzymać w nieskończoność, sama analiza fundamentalna może wystarczyć. Jeśli jednak Twoim zamiarem jest handel krótkoterminowy, musisz poznać odpowiedni czas na kupno i sprzedaż akcji, więc analiza techniczna stanie się bardzo przydatna.

 6. Tak, Twoje zyski będą opodatkowane, w zależności od tego, jak długo trzymałeś akcje przed sprzedażą. Jeśli posiadałeś akcje przez rok lub krócej, Twoje zyski zostaną opodatkowane jako krótkoterminowe zyski kapitałowe, ale jeśli trzymałeś akcje dłużej niż rok, zyski zostaną opodatkowane według stawki długoterminowych zysków kapitałowych.