HomeAkcjeKup Frontline

Jak kupić akcje Frontline (FRO) w Polsce w 2022

Frontline (FRO)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Mircea Vasiu Aktualizowano: May 23, 2022

Frontline to firma z siedzibą na Bermudach, działająca w branży magazynowania i transportu ropy naftowej i gazu. Poza eksploatacją tankowców do ropy i produktów, Frontline również czarteruje, kupuje i sprzedaje statki. Pandemia COVID-19 doprowadziła do ogromnych zakłóceń w popycie na ropę, gdy światowa gospodarka weszła w recesję.

Branża transportu ropy naftowej bezpośrednio ucierpiała, ponieważ zapasy ropy nagromadziły się, a popyt drastycznie spadł. Wiele firm zajmujących się transportem ropy nie przetrwało na rynku, ale Frontline przetrwało i od grudnia 2020 r. operuje flotą 68 statków. W miarę jak gospodarki światowe odbudowują się po pandemicznym kryzysie, zapotrzebowanie na ropę powraca, podobnie jak ilość transportowanej ropy.

Ten artykuł jest przewodnikiem na temat zakupu akcji Frontline, aby wspomóc globalne ożywienie gospodarcze i czerpać korzyści z zwrotu o 180 stopni na rynkach energetycznych. Przyjrzymy się analizie fundamentalnej i innym czynnikom specyficznym dla firmy i branży, aby mieć wszystko pod ręką i bez obaw kupować akcje Frontline.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Frontline

Zaczniemy od analizy historii firmy i jej sposobu zarabiania, strategii oraz tego, jak kurs akcji Frontline zachowywał się w ostatnich latach.

Historia Frontilne

Frontline powstał w 1985 roku w Szwecji, a w 1996 roku większościowym udziałowcem został Hemen Holding Limited. Hemen jest pośrednio kontrolowany przez Johna Fredriksena i poparł decyzję o zmianie siedziby ze Szwecji na Bermudy w 1997 roku. Akcje spółki zadebiutowały na giełdzie nowojorskiej w sierpniu 2001 roku i od tego czasu przyniosły akcjonariuszom znaczne dywidendy.

W międzyczasie flota firmy znacznie się powiększyła. Frontline zajmuje się transportem ropy naftowej i powiązanych z nią produktów rafinacji ropy naftowej oraz działa na rynkach czarterowych na miejscu i na czas.

Jaka jest strategia Frontline?

Frontline analizuje możliwości czarterowe i stara się jak najlepiej je zoptymalizować. Firma dba o to, by mieć stałe pokrycie dochodów z czarteru floty, a jeśli nie uda jej się tego osiągnąć dla całej floty, próbuje sprzedać saldo floty na rynku spot.

Wielkość floty jest ważna w branży tankowców, która charakteryzuje się dużą cyklicznością. Pomaga negocjować warunki z klientami i czarterującymi oraz umożliwia firmie uzyskanie konkurencyjnych warunków od dostawców lub stoczniowców.

Frontline dąży do osiągnięcia konkurencyjnych kosztów operacyjnych poprzez wysokie wykorzystanie swoich statków. Korzystne warunki finansowania mają również kluczowe znaczenie dla wyników finansowych firmy, a także outsourcingu zarządzania technicznego i obsługi załogowej.

Jak Frontline zarabia pieniądze?

Frontline transportuje ropę i produkty rafinowane. Jego klientami są duże koncerny naftowe oraz firmy zajmujące się obrotem ropą.

Obsługuje VLCC (Very Large Crude Carriers) na rynku tankowców naftowych, między innymi takie jak Suezmax, Aframax czy LR2. Frontline działa na bardzo rozdrobnionym i konkurencyjnym rynku, na który składają się dwa główne typy operatorów – floty największych koncernów naftowych i floty niezależnych armatorów.

Jak radził sobie Frontline w ostatnich latach?

Cena akcji Frontline wahała się gwałtownie w ciągu ostatnich pięciu lat, osiągając nawet 13 USD i zaledwie 4 USD. Pandemia COVID-19 i następujący po niej spadek cen ropy do ujemnego poziomu doprowadziły do zatrzymania rynku tankowców.

Cena akcji spadła o ponad połowę w miesiącach następujących po kwietniu 2020 r., ale utrzymały się minima z 2018 r. w obszarze 4 USD. Ci, którzy chcieli kupić akcje Frontline w środku pandemii w 2020 r., mogli od tego czasu zaobserwować znaczny wzrost ceny akcji spółki.


Analiza fundamentalna Frontline

Kolejna część artykułu poświęcona jest analizie fundamentalnej firmy. Traderzy wykorzystują analizę fundamentalną, aby dowiedzieć się, czy cena akcji jest przeszacowana, czy nie, i czy odzwierciedla wewnętrzną wartość firmy. Przyjrzymy się przychodom Frontline, zyskom na akcję, wskaźnikowi P/E, stopie dywidendy i pozycji przepływów pieniężnych.

Przychody Frontline

Przychody to pierwsza linijka rachunku zysków i strat, pokazująca kwotę, jaką firma zarabia na sprzedaży swoich towarów i usług. Rosnące przychody pokazują, że spółka jest w stanie poszerzyć swoją ofertę produktową lub dotrzeć do większej liczby klientów poprzez ekspansję na innych rynkach. Spadek przychodów wskazuje na malejący udział w rynku, zwiększoną konkurencję lub po prostu model biznesowy, który nie pozwala na dalszy rozwój.

Na przychody mogą mieć wpływ czynniki egzogeniczne, niezależne od działań firmy. Branża tankowców jest jedną z takich branż, w której zmiany cen ropy prowadzą do dużych wahań w raportowanych przychodach.

Frontline zarobił 1,221 mld USD łącznych przychodów operacyjnych w 2020 r. i 364 mln USD w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2021 r. Ponieważ cena ropy powróciła do najniższych poziomów z 2020 r., oczekuje się, że branża tankowców również się poprawi, a zatem przychody ulegną poprawie w kwartałach itd.

Zysk na akcję Frontline

Zysk na akcję lub EPS to kolejna fundamentalna miara, na którą patrzą inwestorzy. Pokazuje rentowność firmy na jedną akcję, jeśli w ogóle, a im wyższa liczba, tym lepiej.

EPS prezentowany jest w dwóch formach – podstawowej i rozcieńczonej. Podstawowy zysk na akcję oblicza się, odejmując dywidendy uprzywilejowane od dochodu netto, a następnie dzieląc wynik przez średnią ważoną liczby wyemitowanych akcji w okresie podatkowym.

Frontline raportował EPS na poziomie 2,11 USD za rok podatkowy 2020, ale w 2021 r. miał trudności ze znalezieniem drogi do rentowności. W drugim kwartale roku podatkowego 2021 Frontline odnotował stratę w wysokości -0,13 USD na akcję.

Wskaźnik P/E Frontline

Wskaźnik cena/zysk lub wskaźnik P/E pokazuje, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za 1 USD rocznych zysków firmy. W efekcie oblicza się ją dzieląc aktualną cenę giełdową przez EPS, a im wyższa liczba, tym mniej atrakcyjna jest spółka. Innymi słowy, wskaźnik P/E pokazuje, w ciągu ilu lat inwestorzy odzyskają pieniądze, jeśli roczne zyski spółki pozostaną na niezmienionym poziomie.

Słabe wyniki Frontline podczas pandemii COVID-19 spowodowały, że wskaźnik P/E przebił sufit. Szacuje się, że w 2021 r. wskaźnik P/E wyniesie 142,88, a następnie oczekuje się, że „znormalizuje się” w nadchodzących latach, osiągając 2,95 w 2024 r.

Stopa dywidendy Frontline

Frontline wypłacał wcześniej dywidendę swoim akcjonariuszom, ale już tego nie robi. Po raz kolejny wydarzenia na rynku ropy naftowej podczas pandemii poważnie wpłynęły na rentowność firmy, dlatego zarząd zdecydował o zaprzestaniu wypłaty dywidendy.

Biorąc pod uwagę długą historię wypłaty dywidendy, polityka ta prawdopodobnie powróci w przyszłości, gdy branża tankowców ustabilizuje się. Ponieważ Frontline nie wypłaca dywidendy w chwili pisania tego tekstu, nie możemy obliczyć jego stopy dywidendy.

Przepływy pieniężne Frontline

Pozycja firmy w zakresie przepływu środków pieniężnych wiele mówi o jej zdolności do radzenia sobie z krótko- i długoterminowymi problemami z płynnością i wypłacalnością. Im wyższa pozycja przepływów pieniężnych, tym lepiej, ale bezczynność gotówki bez inwestowania wiąże się z kosztami alternatywnymi. W związku z tym firmy z nadwyżką przepływów pieniężnych inwestują je w różne instrumenty finansowe, takie jak papiery wartościowe zbywalne lub obligacje długoterminowe.

Rachunek przepływów pieniężnych firmy pokazuje przepływy pieniężne z inwestycji, operacji i finansowania, ale jednym z ważnych wskaźników, na których inwestorzy lubią się skupiać, są wolne przepływy pieniężne. Jest to kwota, która pozostaje po tym, jak firma pokryje wszystkie koszty utrzymania działalności.

Przewiduje się, że pozycja wolnych przepływów pieniężnych Frontline poprawi się w nadchodzących latach i osiągnie 684 mln USD do 2024 roku.

Dlaczego warto kupować akcje Frontline?

Oto kilka wartych rozważenia powodów, które mogą przekonać Cię do zakupu akcji Frontline z ufnością.

 • Duża i nowoczesna flota, z wieloma VLCC. VLCC są w stanie przepłynąć przez Kanał Sueski w Egipcie;
 • Silny popyt na ropę w związku z odbudową gospodarek światowych po szoku COVID-19;
 • Poprawa światowych perspektyw gospodarczych;
 • Transport ropy wrócił do poziomów z 2019 roku.


Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Frontline

Frontline zmienia swoją flotę oraz intensywnie inwestuje w VLCC typu ECO. W czerwcu 2021 r. zawarł umowę na zakup dwóch VLLC najnowszej generacji typu ECO zbudowanych w 2019 r. oraz stoczni HHI w Korei Południowej. Zaplanowane do dostawy w czwartym kwartale 2021 r., dwa VLCC przyczynią się do rentowności firmy, ponieważ są atrakcyjnymi opcjami dla klientów zmuszonych do przejścia na zieleń w przypadku problemów z ESG.
- Mircea Vasiu

Kwestia do rozważenia przed zakupem akcji Frontline

Przed inwestowaniem warto rozważyć następujące kwestie.

Zrozum firmę

Wszystko zaczyna się od dobrego zrozumienia firmy, tego, jak zarabia i jaka jest jej sytuacja finansowa. Jako inwestor możesz chcieć sprawdzać trendy w branży, prognozy na nadchodzące lata, wytyczne odnośnie przyszłości dostarczane przez zarząd itd. Im więcej wiesz o firmie, tym pewniej inwestujesz.

Zrozum podstawy inwestowania

Inwestowanie wymaga pewnej znajomości podstawowych pojęć, takich jak sposób składania zlecenia u brokera, dostępne rodzaje zleceń lub stosowanie zasad zarządzania pieniędzmi w celu lepszej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Ostrożnie wybierz swojego brokera

Branża brokerska rozwijała się wykładniczo, a coraz więcej inwestorów próbowało swoich sił na rynkach finansowych. Zażarta konkurencja doprowadziła do poprawy praktyk, ale nie wszystkie domy maklerskie są takie same. Przed wyborem brokera konieczna jest należyta staranność, a jako inwestor możesz chcieć zainwestować u brokera regulowanego, który oferuje ochronę przed ujemnym saldem, ma solidne recenzje klientów i oddziela środki klientów od środków potrzebnych do prowadzenia działalności.

Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

To kluczowy aspekt inwestowania. Zabawne jest to, że ludzka natura płata nam wszystkim figle – każdy chce szybko się wzbogacić, a nikt nie chce cierpliwie zaczekać, aż to się stanie. W związku z tym złe decyzje okazują się katastrofalne dla rachunku inwestycyjnego, na przykład obstawianie wszystkich środków na jedną firmę.

Zamiast tego pomyśl o dywersyfikacji inwestycji i rozłożeniu ryzyka na różne firmy, sektory i branże. Jedną z najlepszych praktyk jest zainwestowanie pewnego procentu konta handlowego w jedną firmę i zawsze posiadanie pozycji gotówkowej, aby skorzystać z okazji na rynku.

Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Czego oczekujesz od swojej inwestycji? Możesz chcieć zainwestować na emeryturę, a wtedy właściwym wyborem byłaby strategia kupna i trzymania. Aby łatwo osiągnąć ten cel, pomyśl również o inwestowaniu w spółki wypłacające dywidendy, ze względu na większą stopę kapitalizacji wynikającą z reinwestowania dywidend. Niezależnie od powodu inwestowania, upewnij się, że określiłeś swój cel, ułożyłeś plan i trzymaj się go.

Konkluzja dotycząca zakupu akcji Frontline

Frontline jest światowym liderem w transporcie morskim ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej. Posiada jedną z najnowocześniejszych flot w branży tankowców, składającą się z 68 jednostek, na którą składają się tankowce VLCC, tankowce Suezmax oraz tankowce LR2/Aframax.

Inwestorzy, którzy czują się wystarczająco pewnie, aby kupić akcje Frontline, mogą to zrobić, korzystając z usług domu maklerskiego z listy przedstawionej w tym artykule. Po prostu wyszukaj firmę, dodaj zlecenie i monitoruj lub zarządzaj swoim portfolio.

Inwestorzy, którzy wciąż się wahają, mogą chcieć poświęcić więcej czasu na zbadanie firmy lub dowiedzenie się więcej o inwestowaniu. Jeśli tak jest, zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami edukacyjnymi, a także skorzystania z innych źródeł, aby nabrać zaufania potrzebnego do inwestowania na rynkach finansowych.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Często zadawane pytania

 1. Istnieje wiele zagrożeń. Frontline transportuje ropę i produkty rafineryjne, więc istnieje ryzyko rozwoju innych sposobów transportu ropy i produktów naftowych, takich jak nowe rurociągi w Zatoce Arabskiej czy Afryce Zachodniej. Inne zagrożenia mają charakter polityczny lub ryzyka konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej lub w Afryce Zachodniej, dotykającego ropę z dwóch regionów wydobywających ropę. Frontline przechodził w trakcie pandemii przez ciężki okres, ponieważ popyt na ropę drastycznie spadł, ale późniejsze ożywienie nabrało silnego tempa, dlatego inwestorzy mogą chcieć kupować akcje Frontline.

 2. Istnieją międzynarodowe konwencje nakładające odpowiedzialność za zanieczyszczenie wód międzynarodowych. Z tego powodu operatorzy tankowców muszą stale unowocześniać swoją flotę, w przeciwnym razie ponoszą wyższe koszty ubezpieczenia. Konwencja bunkrowa wymaga, aby właściciele statków powyżej 1000 ton brutto posiadali ubezpieczenie od szkód spowodowanych zanieczyszczeniem.

 3. Frontline posiada nowoczesną flotę. Najstarsze statki zbudowano w 2004 r. (tj. dwa VLCC), a większość pozostałych statków zbudowano po 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Frontline eksploatowało 68 statków, z czego posiadało 60 (15 VLCC, 27 tankowców Suezmax, 18 cystern LR2/Aframax).

 4. Po pierwsze, dla rentowności firmy kluczowe znaczenie mają koszty operacyjne statku. Są to bezpośrednie koszty związane z eksploatacją statku i obejmują między innymi naprawy i konserwację, ubezpieczenie lub oleje smarowe. Inne czynniki, takie jak amortyzacja, odpisy z tytułu utraty wartości firmy lub zyski i straty z instrumentów pochodnych, są typowe dla każdej firmy.

 5. Korzystny dla Frontline byłby wzrost światowego zużycia ropy. Oznaczałoby to, że byłoby więcej ropy do przemieszczenia, a to oznacza biznes dla Frontline. Kolejną kwestią do rozważenia jest polityka OPEC+, ponieważ może ona wpływać na stawki tankowców, gdyż klienci mogą zdecydować o przewozie większej lub mniejszej ilości ropy w zależności od decyzji OPEC+. Ostatecznie cena ropy – wyższe ceny ropy są korzystne dla Frontline.

 6. Najlepszym na to sposobem jest wykorzystanie odpowiedniego systemu zarządzania pieniędzmi w swoich operacjach inwestycyjnych. W rzeczywistości odnosi się to do znalezienia poziomu, który unieważnia twój zwyżkowy scenariusz dla akcji Frontline, a następnie ustawienia zlecenia stop-loss na tym poziomie. Broker automatycznie wyciągnie Cię z Twojej pozycji, jeśli cena rynkowa go osiągnie.