HomeAkcjeKup Bayer

Jak kupić akcje Bayer (BAYN) w Polsce w 2022

Bayer (BAYRY)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Shahid Ur Rehman Aktualizowano: June 9, 2022

Bayer AG to niemiecka firma zajmująca się naukami przyrodniczymi i opieką zdrowotną, która produkuje leki farmaceutyczne do leczenia poważnych chorób, takich jak rak, zawał serca i udar, oraz dostępne bez recepty leki zdrowotne do leczenia drobnych schorzeń, takich jak rany, ból i układ trawienny problemy m.in.

Firma ma siedzibę w Leverkusen w Niemczech i posiada około 385 oddziałów działających w 83 krajach. Bayer AG jest spółką macierzystą Grupy Bayer i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa poprzez swój zarząd. Jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (FWB) pod oznaczeniem BAYN, ale są również sprzedawane w Stanach Zjednoczonych pod symbolem BAYN.

Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego warto kupić akcje Bayera, a także zawiera ważne informacje o spółce.

5 kroków do natychmiastowego zakupu Cryptocurrency!

 1. 1
  Odwiedź polecaną przez nas platformę, aby kupić crypto, klikając na poniższy przycisk.
 2. 2
  Wpisz dane w wymagane pola, aby utworzyć nowe konto.
 3. 3
  Zasil konto używając your preferred payment method i potwierdź swoje nowe saldo.
 4. 4
  Wybierz your favourite crypto coin i zaznacz “Zlecenie natychmiastowe/market”, aby kupić ją od razu.
 5. 5
  Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić (zobaczysz odpowiednik w crypto) i potwierdź zlecenie!

Wszystko, co musisz wiedzieć o Bayerze

Kolejne sekcje przybliżają historię spółki, omawiają strategię zarządu i wyjaśniają, w jaki sposób spółka generuje przychody. Znajomość tych kluczowych szczegółów może pomóc w zrozumieniu mocnych stron i zagrożeń wiążących się ze spółką oraz pomóc w podejmowaniu lepszych i świadomych decyzji inwestycyjnych.

Historia firmy Bayer

Bayer AG został założony przez Friedricha Bayera i Johanna Friedricha Weskotta w 1863 roku jako producent barwników w Barmen w Niemczech. W 1881 Bayer rozwinął się i przekształcił w spółkę akcyjną. Wraz z utworzeniem centrum badawczego w Elberfeld, firma chemiczna weszła do przemysłu farmaceutycznego i rozwinęła swoją markę kwasu acetylosalicylowego – leku łagodzącego ból, łagodzącego stany zapalne i zwalczającego gorączkę – którą zarejestrowała na całym świecie jako znak towarowy „Aspiryna” w 1899 r. Lek cieszył się ogromnym sukcesem i stał się nazwą ogólną dla różnych marek w różnych krajach.

W kolejnych latach Bayer rozszerzył swoją działalność na arenie międzynarodowej poprzez pięć zagranicznych spółek zależnych oraz ponad sto biur sprzedaży i agencji na całym świecie. W 1912 roku siedziba firmy została przeniesiona z Elberfeld do Leverkusen. W 1913 roku, po upływie 50 lat działalności, spółka została uznana za trzecią co do wielkości firmę chemiczną w Niemczech.

Firma doznała poważnego niepowodzenia podczas I wojny światowej, kiedy jej aktywa, patenty i znaki towarowe w USA zostały skonfiskowane. Eksport na rynki zagraniczne zmalał, a rosyjska filia spółki została skonfiskowana w 1917 roku podczas rewolucji rosyjskiej. Trudne warunki finansowe zmusiły Bayera do pominięcia dywidendy w 1923 roku po raz pierwszy po 1885 roku.

Spółka wznowiła działalność w zakresie sprzedaży zagranicznej w 1946 roku i rozszerzyła działalność na Stany Zjednoczone i Amerykę Łacińską. Bayer wkroczył w branżę petrochemiczną i we współpracy z Deutsche BP założył Erdölchemie GmbH w Dormagen w Niemczech. W 1967 r. rozpoczęła działalność zagraniczna siedziba spółki w Antwerpii w Belgii. Dział chemiczno-farmaceutyczny firmy opracował wiele innowacyjnych produktów, takich jak poliuretan, środki do ochrony roślin, włókno poliakrylonitrylowe Dralon, termoplast Makrolon oraz barwniki do włókien syntetycznych. Do najważniejszych produktów farmaceutycznych należały leki sercowo-naczyniowe, antybiotyki o szerokim spektrum działania i leki przeciwgrzybicze.

W 1974 roku spółka umocniła swoją pozycję na amerykańskim rynku farmaceutycznym po przejęciu Cutter Laboratories Inc. i Miles Laboratories Inc. Firma rozpoczęła również prace nad budową piątego zakładu w Brunsbüttel w Niemczech w celu dalszego rozwoju produkcji.

W 1986 roku Bayer przejął kluczowego dostawcę metali i ceramiki, spółkę Hermann C. Starck GmbH. W 125. rocznicę założenia firma została pierwszą niemiecką spółką notowaną na giełdzie w Tokio. W 1994 roku Bayer nabył północnoamerykański oddział Sterling Winthrop specjalizujący się w lekach bez recepty, co pozwoliło firmie odzyskać prawa do marki „Bayer Aspirin”, którą utraciła podczas I wojny światowej.

W marcu 2014 roku spółka przejęła Algetę w celu wzmocnienia swojej działalności onkologicznej, część biznesową amerykańskiego Merck & Co., zajmującą się opieką konsumencką, a także chiński Dihon Pharmaceutical Group Co.

Jaka jest strategia firmy Bayer?

Bayer stosuje następujące cztery strategiczne dźwignie, które kształtują strategię biznesową każdej z jego jednostek biznesowych.

 1. Opracowywanie innowacyjnych produktów i rozwiązań z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, badań i przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 2. Optymalizacja wykorzystania zasobów biznesowych, aby osiągnąć doskonałość operacyjną.
 3. Zapewnienie zrównoważonego rozwój biznesu zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i środowiskowymi ONZ określonymi w porozumieniu paryskim.
 4. Jako światowy lider w branży zdrowia i żywienia, identyfikacja możliwości szybkiego wzrostu i zyskownych możliwości biznesowych.

Dział biznesowy Crop Science Bayera zamierza wykorzystać swoje możliwości badawczo-rozwojowe do rozwiązania wielu problemów - takich jak niedobory żywności i wody, wzrost liczby ludności i zmiany klimatyczne – w ramach globalnego systemu żywnościowego i rolnictwa. Firma bada nowe obszary biznesowe scyfryzowanego rolnictwa poprzez cyfrowe łączenie gospodarstw za pomocą modeli opartych na danych. Celem oddziału jest dostarczanie konsumentom zdrowej żywności w przystępnej cenie, przy wykorzystaniu zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska procesów.

oddział farmaceutyczny Bayera wykorzystuje połączenie nauki o danych i biologii do opracowywania innowacyjnych produktów farmaceutycznych. Aby napędzić długoterminowy wzrost, firma koncentruje się na kluczowych obszarach terapeutycznych, które wymagają znacznych wysiłków badawczo-rozwojowych. Przejęcia, współpraca badawcza ze stronami trzecimi i udzielanie licencji to tylko niektóre ze strategii, które oddział przyjmuje, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele.

Dział zdrowia konsumentów firmy ma na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i rozwój działalności poprzez cyfryzację swoich działań, w tym badań i rozwoju, łańcucha dostaw, marketingu i sprzedaży, w celu usunięcia wąskich gardeł i poprawy wydajności operacyjnej.

Jak Bayer zarabia pieniądze?

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej firma dzieli swoje przychody na trzy działy, a mianowicie nauki o uprawach, farmaceutyki i zdrowia konsumentów. W segmencie nauk o uprawach herbicydy większość przychodów w pierwszej połowie 2021 roku wygenerowały herbicydy, nasiona i cechy kukurydzy, fungicydy oraz nasiona i cechy soi.

Wśród produktów, które stanowiły większość przychodów segmentu farmaceutycznego w I półroczu 2021 r., znalazły się m.in. leki, takie jak Xarelto (doustny antykoagulant), Eylea (lek okulistyczny) oraz Mirena / Kyleena / Jaydess (środki antykoncepcyjne długoterminowe).

W segmencie zdrowia konsumenckiego głównym źródłem przychodów w I półroczu 2021 r. były produkty dostępne bez recepty związane z odżywianiem, alergią, przeziębieniami oraz dermatologią.

Jak Bayer radził sobie w ostatnich latach?

Akcje Bayera straciły około 47%, czyli 42 euro na akcję od października 2016 r., kiedy były notowane po 88 euro. Akcje osiągnęły najwyższy od pięciu lat poziom 120,74 euro w dniu 16 czerwca 2017 r., po czym w kolejnych latach powoli spadały do obecnych poziomów 46 euro.

Źródło: Google Finance

Analiza fundamentalna Bayera

Analiza fundamentalna firmy pomaga określić rzeczywistą lub godziwą wartość jej akcji w porównaniu z ceną rynkową przy użyciu różnych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik P/E, przychody, zyski, zysk na akcję, stopa dywidendy i przepływy pieniężne. W kolejnych rozdziałach przeanalizujemy kluczowe miary fundamentalne dla akcji Bayera.

Przychody Bayera

Przychód reprezentuje kwotę pieniędzy, jaką firma wygenerowała w danym okresie, sprzedając swoje produkty lub usługi. Inwestorzy wolą inwestować w firmy, które notują stały wzrost przychodów, co świadczy o dużym popycie na ich produkty lub usługi. Przychody firmy można znaleźć na jej rachunku zysków i strat, który jest publikowany jako część sprawozdań finansowych obejmujących dany okres, zwykle kwartał, półrocze lub cały rok.

Grupa Bayer odnotowała w II kwartale 2021 r. przychody w wysokości 10,9 mld euro, co stanowi 8% wzrost w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej.

Zysk na akcję Bayera

Zysk na akcję lub EPS określa kwotę zysku lub zysku netto dostępnego dla każdej pozostającej w obrocie akcji. Miernik wylicza się, dzieląc zysk netto przez średnią liczbę akcji dostępnych w danym okresie. Na przykład, jeśli firma odnotowała zysk netto w wysokości 100 mln USD i ma w obrocie 10 mln akcji, jej zysk na akcję wyniesie 10 USD (100 mln USD/10 mln akcji). Jeśli firma zgłosi stratę netto, jej EPS będzie ujemny lub alternatywnie zostanie odczytany jako strata na akcję.

W II kwartale 2021 r. Bayer odnotował stratę 2,38 euro na akcję.

Wskaźnik P/E Bayera

Stosunek ceny do zysku lub wskaźnik P/E akcji oznacza jej dochód lub wielokrotność ceny. Innymi słowy, wskaźnik P/E określa mnożnik ceny akcji w stosunku do zysku dostępnego dla każdej akcji. Na przykład, jeśli akcje o wartości 50 USD mają EPS w wysokości 5 USD, ich wskaźnik P/E wyniesie 10x (50 USD/5 USD). Stosunek P/E wynoszący 10x oznacza, że akcje są notowane po cenie 10-krotności EPS-u w wysokości 5 USD.

Wysokie wskaźniki P/E akcji oznaczają, że są one przedmiotem obrotu z wysokimi wielokrotnościami zysków i mogą być przeszacowane, co uzasadnia dalsze badania z Twojej strony. Wskaźnik P/E jest zwykle obliczany w oparciu o kroczące 12 miesięcy, co oznacza, że przy obliczaniu wskaźnika uwzględniany jest zysk na akcję lub EPS z poprzednich 12 miesięcy. Wskaźnik P/E akcji zmienia się codziennie wraz ze zmianą ceny rynkowej akcji.

Na dzień 10 października 2021 r. Bayer miał ujemny wskaźnik TTM P/E wynoszący 17x, ponieważ odnotował 12-miesięczną stratę na poziomie -2,73 na akcję przy obecnej cenie rynkowej 46 euro za akcję.

Stopa dywidendy Bayera

Dywidendy to wypłaty gotówki dokonywane przez spółkę na rzecz akcjonariuszy z jej zysku. Dywidendy są ogłaszane przez zarząd spółki, gdy uzna to za stosowne, zgodnie z polityką dywidendową spółki. Tylko ci inwestorzy, którzy nabyli akcje przed datą ex-dywidendy, są uprawnieni do dywidendy zadeklarowanej przez spółkę.

Stopa dywidendy określa wysokość rocznej dywidendy na akcję wyrażoną jako procent ceny rynkowej akcji. Stopa dywidendy jest obliczana poprzez podzielenie rocznych dywidend na akcję przez cenę rynkową akcji. Na przykład, jeśli akcje wypłacają rocznie 10 USD jako dywidendy, a ich aktualna cena rynkowa wynosi 100 USD, stopa dywidendy akcji wyniesie 10% (10 USD/100 USD)x100.

Bayer tradycyjnie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom co rok. W latach 2017-2019 firma wypłacała 2,80 euro rocznie w formie dywidendy. W roku obrotowym 2020 firma wypłaciła 2,00 euro dywidendy na akcję. Na dzień 10 października 2021 r. stopa dywidendy dla akcji Bayera wyniosła 4,28%.

Przepływy pieniężne Bayera

Wolne przepływy pieniężne spółki pokazują ilość środków pieniężnych pozostałych po odjęciu nakładów inwestycyjnych i zapłaconych odsetek od przepływów operacyjnych. Wysokie wolne przepływy pieniężne oznaczają, że spółka generuje wystarczającą ilość gotówki, aby nie tylko finansować swoją działalność i wydatki kapitałowe, ale także wypłacać dywidendy swoim akcjonariuszom.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty są ujmowane na rachunku przepływów pieniężnych i stanowią rezerwy środków pieniężnych, które spółka posiada w momencie sporządzania sprawozdania. W II kwartale 2021 r. Bayer odnotował wolne przepływy pieniężne w wysokości 1 152 mln euro.

Dlaczego warto kupić akcje Bayera?

Bayer ma bogatą historię sięgającą ponad 150 lat. Firma rozszerzyła swoją działalność na większość części świata i regularnie wytwarza innowacyjne produkty farmaceutyczne, zdrowotne i ulepszające uprawy. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zakup akcji Bayera:

 • Bayer regularnie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom i ma zdrową stopę dywidendy na poziomie około 4,5%, co czyni go przyzwoitym wyborem dla inwestorów dywidendowych.
 • Spółka odnotowała solidne wyniki w drugim kwartale 2021 r., przy dwucyfrowym wzroście sprzedaży grupy, skorygowanym o różnice kursowe i portfelowe, a zdrowy wolny przepływ pieniężny w wysokości 1,2 miliarda euro w drugim kwartale 2021 r. pokazuje dobrą kondycję finansową firmy.
 • Spółka dokonała strategicznych przejęć i opracowuje wiele produktów, które mogą przyczynić się do jej przyszłych przychodów.

Porada eksperta dotycząca zakupu akcji Bayera

Akcje Bayera straciły około 45% w ciągu ostatnich pięciu lat (2016-2021), co może skłonić Cię do trzymania się od nich z dala. Jednak atrakcyjnym aspektem tych akcji jest przyzwoita stopa dywidendy. Aby skorzystać z dywidendy i jednocześnie uchronić się przed spadkiem, możesz początkowo uzyskać niewielką ekspozycję na te akcje i stopniowo zwiększać swój stan posiadania. Zapewni to, że nie przegapisz wypłaty dywidendy i nie będziesz nadmiernie narażony na spadek akcji. Jeśli nastroje rynkowe lub krótkoterminowe czynniki sprzyjają akcjom, możesz zwiększyć swoją pozycję.
- Shahid Ur Rehman

5 kwestii do rozważenia przed zakupem akcji Bayera

Przed zakupem akcji Bayera należy wziąć pod uwagę pięć poniższych wskazówek, które pomogą Ci podjąć właściwe decyzje inwestycyjne we właściwym czasie, co może zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie wyższego zwrotu bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka.

1. Zrozum spółkę

Zrozumienie spółki obejmuje znajomość jej modelu biznesowego, strategii, otoczenia konkurencyjnego, ryzyka, mocnych i słabych stron, możliwości biznesowych, fundamentów, otoczenia makro i wielu innych. Innymi słowy, musisz znać czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą wpływać na cenę akcji, aby móc proaktywnie handlować nimi i czerpać zyski z okazji.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Przed zakupem jakichkolwiek akcji należy zastosować podstawowe zasady inwestowania. Jednym z filarów inwestowania jest stworzenie zdywersyfikowanego portfela zawierającego aktywa, które nie są ze sobą skorelowane, co rozłoży ryzyko inwestycyjne na różne aktywa i obniży ryzyko portfela. Jeśli interesują Cię transakcje krótkoterminowe, zawsze powinieneś stosować techniki zarządzania ryzykiem i używać stop-lossów, aby ograniczyć ryzyko spadków w handlu.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Wśród niezliczonej liczby dostępnych brokerów musisz uzbroić się w cierpliwość i szukać tego, który oferuje najlepsze usługi. Twój broker powinien zapewnić Ci przynajmniej następujące podstawowe funkcje:

 • Dostęp do zaawansowanej platformy transakcyjnej, z której można korzystać na wszystkich urządzeniach, niezależnie od systemu operacyjnego.
 • Dostęp do różnych klas aktywów.
 • Niskie prowizje i spready.
 • Jest zarejestrowany i regulowany przez lokalne i zagraniczne organy regulacyjne, dzięki czemu otrzymasz zwrot pieniędzy w przypadku niewywiązania się przez niego z płatności.
 • Udostępnia szereg narzędzi do analizy technicznej.
 • Zapewnia wygodne metody wpłat i wypłat.

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Kupując akcje, powinieneś powstrzymać się od lokowania wszystkich pieniędzy w akcjach jednej spółki. Znajdziesz również wiele innych możliwości inwestycyjnych, więc rozsądnym sposobem inwestowania jest nie inwestowanie wszystkich pieniędzy na raz. Wielu inwestorów stosuje strategię uśredniania kosztów, aby obniżyć koszty zakupu akcji. Jeśli chcesz handlować w ciągu dnia lub krótkoterminowo, musisz obliczyć wielkość transakcji, aby możliwe było zarządzanie ryzykiem związanym z ruchem cen. W idealnej sytuacji nie powinieneś ryzykować więcej niż 1% lub 2% salda konta na każdą ze swoich transakcji.

5. Wybierz cel swojej inwestycji

Przed opracowaniem strategii inwestycyjnej musisz wyznaczyć sobie rozsądny cel, aby go osiągnąć. Twoja strategia inwestycyjna zależeć będzie od celu inwestycyjnego. Na przykład, jeśli masz 20 lub 30 lat i chcesz zaoszczędzić na emeryturę, możesz zastosować agresywną strategię inwestycyjną i zainwestować większą część swojego portfela w akcje. Przeciwnie, jeśli zbliżasz się do emerytury, chciałbyś chronić zgromadzony kapitał, jednocześnie osiągając pewne zyski, co wymaga konserwatywnej strategii inwestycyjnej, skupiając się na papierach wartościowych o stałym dochodzie (tj. obligacjach) zamiast na akcjach.

Konkluzja dotycząca zakupu akcji Bayera

Bayer jest jedną z wiodących na świecie spółek farmaceutycznych pod względem przychodów. Firma działa w branży od ponad 150 lat, wyprodukowała niezliczoną ilość udanych produktów i rozwinęła się na całym świecie. Ponadto spółka regularnie wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendy, co sprawia, że akcje warto trzymać w dłuższej perspektywie.

Jeśli chcesz kupić akcje spółki Bayer, musisz otworzyć konto u brokera. Większość z nich umożliwia otwarcie rachunku online – musisz wypełnić formularz online i przesłać dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty i dowód zamieszkania. Twoje konto zostanie utworzone po pomyślnej weryfikacji dokumentów przez brokera. Możesz zasilić swoje konto za pomocą dowolnej z popularnych metod wpłat i wypłat, takich jak Paypal, karta debetowa, karta kredytowa czy przelew bankowy.

Jeśli chcesz odkryć inne fascynujące akcje, możesz sprawdzić pozostałe przewodniki na naszej stronie internetowej. Przeanalizowaliśmy setki interesujących akcji, które potencjalnie mogą zapewnić Ci wysokie zwroty.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Często zadawane pytania

 1. Akcje Bayera nadają się do inwestycji długoterminowych, ponieważ regularnie zapewniają dywidendy swoim akcjonariuszom ze zdrową stopą dywidendy w wysokości około 4,5% w momencie pisania. Chociaż akcje znacznie spadły w porównaniu z pięcioletnim maksimum, mogą potencjalnie przynieść zwrot, jeśli kupisz je blisko dna.

 2. Aby określić krótkoterminowe czynniki, które mogą wpłynąć na akcje spółki, musisz uważnie śledzić rozwój sytuacji w danej firmie i branży. Możesz także użyć wykresów cenowych i narzędzi do analizy technicznej, aby wykorzystać ruchy krótkoterminowe.

 3. Akcje Bayera notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie pod oznaczeniem BAYN oraz na amerykańskim rynku pozagiełdowym pod oznaczeniem BAYRY.

 4. Spółka jest narażona na szereg zagrożeń, w tym konkurencję ze strony innych graczy na rynku upraw, inwestycje w badania i rozwój, które nie będą mieć wpływu na produkty rynkowe, kwestie regulacyjne i toczące się spory sądowe, takie jak sprawy sądowe dotyczące glifosatu.

 5. Firma spodziewa się, że w 2021 r. sprzedaż pionu nasion i ochrony roślin wzrośnie o 2%, pionu farmaceutycznego o 5%, a pionu zdrowia konsumenckiego o 2%. Wraz z ożywieniem światowej gospodarki po pandemii, firma koncentruje się na rynkach wschodzących, a także na rynku amerykańskim, który będzie napędzał największy wzrost w 2021 r.

 6. Dział nauk o uprawach firmy Bayer miał największy udział w przychodach firmy Bayer w drugim kwartale 2021 r., ponieważ odnotował sprzedaż w wysokości 5,02 miliarda euro.